Leczenie raka prostaty – HIFU Focal One

Jedyny w Polsce ośrodek wykonujący zabiegi raka prostaty metodą Focal One HIFU

Focal One HIFU to najnowsza, zrobotyzowana i nieinwazyjna metoda radykalnego leczenia raka prostaty. Metoda HIFU Focal One umożliwia w stopniu porównywalnym z radykalną operacją czy teleradioterapią usuwać guzy T-1a do T-2b o stopniu zaawansowania Gleason sięgającym 8-9.

 

 

Jesteśmy pierwszym i jedynym ośrodkiem w Polsce oraz jednym z pierwszych na Świecie operującym raka prostaty zrobotyzowanym urządzeniem drugiej generacji – HIFU Focal One. Dr Rożnowski jako pierwszy w Polsce wykonał zabiegi metodą Ablatherm HIFU w 2006 roku a zbiegi Focal One HIFU w lutym 2014 roku.

Korzyści dla pacjenta:

Na świecie stosowane są jedynie 3 systemy HIFU dedykowane leczeniu raka gruczołu krokowego. Sterowany przez chirurga Sonablate 500, sterowany przez robota Ablatherm oraz jego następca Focal One wykorzytstujący fuzję MR. Korzyści z zastosowania metody HIFU w leczeniu raka prostaty

 • wyniki leczenia metodą HIFU są porównywalne w wyników leczenia osiąganych w trakcie radioterapii
 • wyniki odległe, 5-cio i 7-mio letnie pokazują wysoki odsetek wyleczeń zależnie od ośrodka kształtujące się na poziomie od 63 do 87%
 • bardzo wysoki odsetek chorych bez wznowy guza oraz wieloletnie przeżycia bez wystąpienia przerzutów odległych sięgające w badanych grupach od 87% do nawet 99% wyleczonych
 • zminimalizowane narażanie pacjenta na efekty uboczne
   – brak cięć skórnych i blizn
   – zabieg bezkrwawy, z praktycznie zerowym ryzykiem przetaczania krwi
   – brak konieczności preparowania w okolicy nerwów i redukcja ryzyka upośledzenia funkcji seksualnych po zabiegu
 • możliwość stosowania w przypadku wznowy lokalnej procesu nowotworowego po wcześniejszym leczeniu operacyjnym, brachyterapii, teleradioterapii, HIFU
 • precyzja zabiegu 5 krotnie większa w porównaniu do metody Ablatherm
 • możliwość ablacji guzów położonych do 4 cm od ściany odbytnicy
 • krótki czas zabiegu poniżej 3 godzin w jednorazowej sesji
 • bezbolesny zabieg w znieczuleniu ogólnym
 • powrót do domu w ciągu 2-3 dni po zabiegu
 • szybka rekonwalescencja – bez ograniczenia codziennej aktywności
 • powrót do pracy możliwy już po 14-21 dniach od zabiegu
 • metoda HIFU jest stosowana na świecie od około 20 lat
 • skuteczność metody HIFU potwierdzona jest licznymi badaniami naukowymi
Korzyści unikalne zastosowane jedynie w aparacie Focal One HIFU:
 

3 x P

 • PLANOWANIE zabiegu odbywa się na podstawie nakładania wykonanego wcześniej badania MRI z kontrastem lub PET/MRI z uzyskanym w trakcie zabiegu obrazu usg.
 • PRECYZJA ablacja tkanki o minimalnych rozmiarach 1,7mm x 5mm
 • POTWIERDZENIE skuteczności zniszczenia ognisk nowotworu w trakcie zabiegu za pomocą badania USG z kontrastem.
  W razie stwierdzenia niepełnej ablacji ognisk nowotworu w kontrolnym badaniu USG urolog może podjąć decyzję o powtórzeniu ablacji lub zmianie sposobu leczenia

zamknij

Cennik, refundacje NFZ i firm ubezpieczeniowych:

Odpłatnie:
 • koszt kwalifikacji do zabiegu z badaniem USG wynosi 250 zł
 • koszt zabiegu usuwania raka prostaty metodą Focal One HIFU wynosi od 27 000 zł
 • wizyty kontrolne po zabiegu przez 2 tygodnie po zabiegu są bezpłatne
NFZ:
 • kwalifikacja do zabiegu odbywa się w Poradni Urologicznej i NIE jest wykonywana w ramach refundacji przez NFZ
 • zabieg NIE jest refundowany przez NFZ
Firmy ubezpieczeniowe:
 • posiadamy umowy na kwalifikacje i operacje z firmami: PZU
 • sprawdź w swojej firmie ubezpieczeniowej czy pokrywa koszty kwalifikacji lub operacji
Zwrot kosztów leczenia dla osób mieszkających w UE
 • pomagamy w uzyskaniu zwrotu kosztów leczenia osobom zatrudnionym w UE
  – osoby zainteresowane prosimy o kontakt emailowy

zamknij

Kwalifikacja do zabiegu:

Kwalifikacja do zabiegu obejmuje ocenę wskazań, przeciwwskazań i możliwości technicznych wykonania zabiegu oraz ustalenie planu leczenia. Odbywa się w trakcie konsultacji specjalistycznej u urologa wykonującego zabieg na podstawie wyników badań:

 • aktualny poziom PSA
 • opis badania USG  przezodbytniczego (TRUS)
 • wynik badania histopatologicznego wycinków biopsji prostaty z 12 punktów
 • badania PET/MRI lub MRI z kontrastem

Wskazania do zabiegu:

 • pacjenci nie kwalifikujący się do prostatektomii radykalnej ze względu na wiek, obciążenia internistyczne itp.
 • pacjenci nie akceptujący powikłań związanych z radykalnym zabiegiem chirurgicznym
 • leczenie radykalne od raków ograniczonych do torebki prostaty po postać wykraczającą poza nią w guzach T1a  do T2b przy Gleason do 8-9  
 • leczenie paliatywne w T-4 w celu immunizacji (Uczulanie limfocytów REG, zmniejszenie masy pierwotnego ogniska nowotworowego)
 • wznowa miejscowa po brachyterapii
 • wznowa miejscowa po radioterapii
 • wznowa miejscowa po prostatektomii radykalnej

Przeciwwskazania do zabiegu:

 • mnogie przerzuty guza,
 • stany wykluczające znieczulenie ogólne lub Z.O.P. w czasie trwania zabiegu ok 3h
 • zmiany chorobowe przebiegające z pogrubieniem ściany odbytnicy

zamknij

Przygotowanie do operacji:

Niezbędne konsultacje i badania:

 • wyniki badań urologicznych: PSA, TRUS, MR, hist-pat
 • ekg i opinia kardiologa dotycząca ew. przeciwwskazań do zabiegu w znieczuleniu ogólnym
 • RTG płuc (ważne przez 2 lata),
 • badania laboratoryjne
  – grupa krwi (oryginał ),
  – morfologia krwi z płytkami,
  – antygen Hbs,
  – przeciwciała anty-HCV,
  –  APTT,
  – INR,
  – glukoza,
  – sód w surowicy,
  – potas w surowicy,
  – kreatynina,
  – innych badań i konsultacji ( jeśli zostały zlecone przez urologa lub anestezjologa ).

Po wykonaniu w/w badań prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu konsultacji anestezjologicznej

W przypadku zażywania leku zmieniającego krzepliwość krwi  najpóźniej na tydzień przed zabiegiem należy ustalić dawkowanie leków z urologiem wykonującym zabieg.

Przygotowanie w dniu poprzedzającym operację:

 • śniadanie- normalne
 • obiad – zupa lekkostrawna do 13.00
 • po obiedzie dieta ścisła, można pić wodę do 22.00
 • od godziny 15 należy pić preparat oczyszczający jelito – Fortrans
  – co godzinę 1 litr ( łącznie 4 litry )

Postępowanie w dniu zabiegu:

 • dieta ścisła ( nie jeść ani nie pić )
 • przyjąć leki stosowane codziennie

Do szpitala należy zabrać ze sobą:

 • dokument tożsamości
 • insuliny i leki zażywane na stałe,
 • dotychczasową dokumentację medyczną
 • wyniki  zleconych badań i konsultacji
 • rzeczy osobiste ( 2 wygodne piżamy, co najmniej 2 komplety bielizny, porannik, przybory toaletowe, obuwie antypoślizgowe, książkę i gazety )

zamknij

Przebieg zabiegu:

Metoda HIFU polega na wykorzystaniu fal ultradźwiękowych do niszczenia tkanki nowotworowej. Skupienie wiązki ultradźwięków powoduje zniszczenie komórek nowotworowych.

Zabieg trwa około 3 godzin, wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym co zapewnia najwyższe bezpieczeństwo i komfort dla Pacjenta. W trakcie leczenia sonda z funkcją obrazowania i terapeutyczną jest umieszczona w odbycie pacjenta. 

Na podstawie przedoperacyjnych obrazów PET, MR i śródoperacyjnego USG, ogniska nowotworu, są lokalizowane. Po zaplanowaniu zakresu zabiegu przez urologa, robot steruje wiązką ultradźwięków zapewniając maksymalną precyzję, radykalność i bezpieczeństwo. Zabieg odbywa się w sposób bezkrwawy, nie wymaga nacięć skórnych ani uszkodzenia okolicznych struktur jak naczynia, nerwy czy jelita.

Cały proces termicznego niszczenia komórek nowotworowych odbywa się automatycznie na podstawie komputerowego projektu, który realizowany jest przez precyzyjnie działającego robota nadzorowanego przez cały czas zabiegu przez urologa.

Pacjent jest uruchamiany i może samodzielnie się poruszać już po kilku-kilkunastu godzinach po zabiegu.

zamknij

Rekonwalescencja:

Po zabiegu:

 • Pobyt w szpitalu najczęściej nie przekracza 3-4 dni
 • Przynajmniej przez 3 dni pacjent pozostaje z założonym cewnikiem do pęcherza moczowego
 • Z powodu obecności cewnika może występować uczucie pieczenia w cewce moczowej
 • Do 7 dni po usunięciu cewnika stosowany jest profilaktycznie antybiotyk
 • Bóle jeśli występują mają niskie natężenie. Zastosowanie paracetamolu, ibuprofenu lub innych leków przeciwbólowych  w zupełności pozwala opanować dolegliwości
 • Pacjenci powinni normalnie, ale nie forsownie chodzić
 • Abstynencja seksualna zalecana jest przez przynajmniej 6-8 tygodni

Powrót do pracy jest możliwy po 14 – 21 dniach od zabiegu

zamknij

Możliwe powikłania po zabiegach HIFU:

Do podstawowych powikłań występujących po wykonaniu zabiegu HIFU należą:

 • Obrzęk gruczołu krokowego martwica gruczołu krokowego i związane z tym za trzymanie moczu oraz objawy z dolnych dróg moczowych (LUTS)
 • Konieczność odprowadzenia moczu w postaci przetoki nadłonowej lub cewnika przez okres dłuższy niż 40 dni
 • Przewlekła infekcja układu moczowego
 • Nietrzymanie moczu I stopnia 4-6 %
 • Nietrzymanie moczu II stopnia 2%
 • Nietrzymanie moczu III mniej niż 1%
 • Zaburzenia wzwodu związane z uszkodzeniem pęczków nerwowo naczyniowych
 • Przetoka cewkowo odbytnicza
 • Zwężenie cewki moczowej

zamknij

Wizyty kontrolne:

 • Wizyta kontrolna planowana jest po 3 miesiącach po zabiegu,
 • W razie konieczności, wizyty kontrolne przez 2 tygodnie po zabiegu są bezpłatne,
 • W pierwszym roku wizyty kontrolne odbywają się co 3 miesiące (rutynowo obejmują konsultację na podstawie  badania PSA frakcja wolna / PSA frakcja całkowita, TRUS, MRI),
 • W drugim i kolejnych latach do 5. roku po zabiegu wizyty kontrolne odbywają się co 6 miesięcy (rutynowo obejmują konsultację na podstawie badania PSA frakcja wolna / PSA frakcja całkowita, TRUS, MRI),
 • W przypadku nieprawidłowych wyników PSA konieczne może być wykonanie diagnostyki obrazowej USG, PET lub MRI lub TK lub Scyntygrafii

Jeżeli masz jakieś wątpliwości lub zauważysz niepokojące objawy, takie jak: zatrzymanie moczu, ból podczas oddawania moczu, nietrzymanie moczu, częstomocz dzienny lub i nocny, bóle jąder lub i najądrzy skonsultuj się z lekarzem.

zamknij

Uwagi:

Niniejsza strona opisuje standardowe aspekty związane z chorobą i leczeniem. Nie jest jej celem zastąpienie profesjonalnej opieki, bądź też rozmowy pacjenta z urologiem o chorobie i jej leczeniu.

Metoda HIFU według obecnego stanowiska wielu światowych towarzystw urologicznych jest metodą komplementarną a nie konkurencyjną do pozostałych metod leczenia raka prostaty.

Postępowanie związane z chorobą i jej leczeniem może się różnić w zależności od pacjenta oraz doświadczenia urologa.

Jeżeli masz pytania dotyczące zabiegu, przygotowania lub postępowania po leczeniu, opłaty za operację lub pokrycia kosztów przez firmę ubezpieczeniową, nie wahaj się zadać tych pytań urologowi.

zamknij

Umów się na wizytę kwalifikacyjną:

Specjalista e-Rejestracja Cena
img

lek. Krzysztof Rożnowski

specjalista urologii, FEBU

ekspert operacji raka prostaty metodą HIFU

erejestracja

lek. Krzysztof Rożnowski

img

specjalista urologii, FEBU