Projekt UE – Inteligentny Rozwój


Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego szpitala ESKULAP w celu opracowania nowych metod diagnostyczno-terapeutycznych z zakresu medycyny:

Projekt na podstawie umowy POIR.02.01.00-00-0225/16-00: 

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  Oś priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
  Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
 • Wartość Projektu: 35 815 744,00 zł
   – Udział Unii Europejskiej: 19 698 659,20 zł
 • Okres realizacji: 2017 – 2020

Cele Projektu

 • Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym prowadzone będą badania nad opieką skoordynowaną, obejmującą nowoczesną diagnostykę, leczenie małoinwazyjne i fizjoterapię, w dziedzinach chirurgii naczyniowej, kardiologii, neurologii i urologii.

Skutki Projektu

 • opracowanie nowych metod diagnostyczno-terapeutycznych znacznie poprawiających skuteczność diagnostyki i leczenia.