Zapobieganie udarom mózgu – PAKIET

Zapobieganie udarom mózgu jest możliwe. Dzięki pakietowi badań możesz sprawdzić czy jesteś narażony na podwyższone ryzyko udaru i zapobiec jego wystąpieniu.

Udar mózgu jest jedną z głównych przyczyn kalectwa i niepełnosprawności. W Polsce do udaru dochodzi co 8 minut. Najczęstszy jest udar niedokrwienny, którego przyczyną jest zator pochodzący z serca. Drugą najczęstszą przyczyną udarów niedokrwiennych są zmiany miażdżycowe zlokalizowane w tętnicy szyjnej. Zmiany te są również najczęstszą przyczyną przemijających udarów mózgu. Profilaktyka powinna obejmować aktywny tryb życia, zdrowe odżywianie i regularne leczenia. Często nieme przyczyny udaru mózgu jak np. migotanie przedsionków wymagają stosowania leków. Inne jak zwężenie tetnic szyjnych mogą wymagać nawet operacji. Dlatego u pacjentów wysokiego ryzyka udaru należy wykonywać badania przesiewowe pozwalajające zapobiegać udarom i ich następstwom.

Pakiet profilaktyczny pozwoli podjąć szybkie i trafne decyzje minimalizujące ryzyko udaru mózgu.


Spis treści

 1. Sprawdź cenę i umów się na badanie
 2. Wskazania
 3. Korzyści
 4. Co obejmuje PAKIET?
 5. Przygotowanie
 6. Refundacja NFZ i firm ubezpieczeniowych

Wskazania do PAKIETU profilaktyki udaru mózgu

Z Pakietu Profilaktyki Udaru Mózgu powinni skorzystać:

 • pacjenci z wieloma czynnikami ryzyka udaru mózgu takimi jak:
  – przemijająca utrata widzenia w JEDNYM oku,
  – nieleczone nierówne bicie serca (arytmia),
  – nadciśnienie tętnicze,
  – nikotynizm,
  – zaburzenia gospodarki lipidowej,
  – otyłość,
  – i inne.
 • pacjenci obciążeni rodzinnie chorobami na podłożu miażdżycy takimi jak:
  – zawał serca,
  – udar mózgu,
  – tętniak aorty,
  – amputacja kończyn
 • pacjenci wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego tj. leczący się z powodu:
  – następstw udaru mózgu,
  – miażdżycy tętnic szyjnych,
  – miażdżycy tętnic kończyn dolnych,
  – choroby wieńcowej
  – cukrzycy,

Korzyści

 • Ocena stanu zdrowia realizowana jest przez doświadczonych specjalistów.
 • Wszystkie badania i konsultację wykonasz w trakcie jednej wizyty w czasie 1 godziny
 • Od razu otrzymasz wyniki badań i indywidualnie dobrane zalecenia dotyczące dalszego postępowania i leczenia

Dzięki temu pakietowi szybko dowiesz się czy masz podwyższone ryzyko wystąpienia udaru mózgu i jeśli to konieczne podejmiesz działania profilaktyczne lub rozpoczniesz leczenie.


Co obejmuje PAKIET?

Usługa realizowana jest w Zespole Poradni przy Szpitalu Eskulap, odbywa się w trybie ambulatoryjnym i trwa 1 godzinę.

 • Badanie USG doppler tętnic domózgowych wykonywane jest przez chirurga naczyniowego
  – wykrywa blaszki miażdżycowe
 • Badanie ECHO serca
  – wykrywa skrzepliny w sercu i ubytki w przegrodzie serca
 • Badanie EKG
  – wykrywa m.in. zaburzenia rytmu serca
 • Konsultację podsumowującą wykonuje doświadczony kardiolog. Przekaże Tobie właściwe zalecenia, wdroży leczenie i pokieruje dlszym postępowaniem
 • Jeśli to będzie konieczne na miejscu ustalimy dogodne Tobie terminy:
  – badań diagnostycznych,
  – konsultacji specjalistycznych,
  – kwalifikacjcji do leczenia operacyjnego,

Przygotowanie

Prosimy zabrać ze sobą:

 • wyniki badań labolatoryjnych:
  – glukoza,
  – lipidogram,
 • listę stosowanych leków
 • dotychczasową dokumentację medyczną

Badania labolatoryjne należy wykonać nie później niż 1 dzień przed zaplanowanym terminem wizyty. Akceptujemy wyniki badań z innych laboratoriów.


NFZ i refundacje firm ubezpieczeniowych

NFZ:

 • Usługa NIE jest wykonywana w ramach refundacji przez NFZ

Firmy ubezpieczeniowe:

 • Posiadamy umowy na konsultacje i badania diagnostyczne z firmami ubezpieczeniowymi
 • Sprawdź w swojej firmie ubezpieczeniowej czy pokrywa koszty takich usług

Umów się na wizytę

Specjalista e-Rejestracja Cena
img

dr n.med. Arkadiusz Grubecki

specjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych

przyjmuje pacjentów >17 roku życia

erejestracja - Osielsko

PAKIET zapobieganie udarom mózgu - tylko rejestracja telefoniczna - 700 zł

dr n.med. Arkadiusz Grubecki

img

specjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych

PAKIET zapobieganie udarom mózgu - tylko rejestracja telefoniczna - 700 zł