Dr n.med. Arkadiusz Grubecki

arkadiusz-grubecki-kardiolog-bydgoszcz-osielskoSpecjalista kardiologii i chorób wewnętrznych

Dr n. med. Arkadiusz Grubecki jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Już od 4 roku studiów przejawiał szerokie zainteresowanie kardiologią w szczególności zaś echokardiografią. Swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobywał pracując przez wiele lat w I Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu a następnie odbywając szkolenie specjalizacyjne w Oddziale Kardiologii Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy. W 2006 r. uzyskał specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych, zaś w 2010 r. w dziedzinie kardiologii. Zwieńczeniem jego zainteresowań naukowych było uzyskanie tytułu Doktora Nauk Medycznych na podstawie badań i rozprawy dotyczącej oceny echokardiograficznej pacjentów po zawale serca leczonym inwazyjnie.

Doktor Grubecki w istotny sposób przyczynił się do utworzenia Pracowni Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej Szpitala Eskulap. Dzięki jego bogatemu doświadczeniu i zaangażowaniu pacjenci korzystają z kompleksowej diagnostyki kardiologicznej i leczenia zachowawczego chorób serca na światowym poziomie.

Dr Arkadiusz Grubecki cały czas poszerza swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach, kongresach, kursach i warsztatach praktycznych szczególnie w dziedzinie echokardiografii i elektrokadiografii. W centrum jego zainteresowań od zawsze znajdowała się echokardiografia a przede wszystkim diagnostyka i leczenie wad nabytych i wrodzonych serca. Jako jeden z nielicznych kardiologów w regionie jest echokardiografistą posiadającym akredytację (certyfikat) Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego uprawniającą do wykonywania wszystkich rodzajów badań echokardiograficznych.