Prof. dr hab.n.med. Stanisław Molski

prof. Stanisław Molski - chirurg naczyniowy, angiolog bydgoszczKoordynator Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Angiologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala Eskulap w Osielsku

Profesor Stanisław Molski jest jednym z najwybitniejszych chirurgów naczyniowych w Polsce i w tym roku obchodzić będzie 35-lecie działalności lekarskiej, którą rozpoczął i nadal kontynuuje w Bydgoszczy.
Już od początku kariery wykazywał się ogromnym zaangażowaniem nie tylko w leczeniu pacjentów, ale również w edukację akademicką przyszłych specjalistów chirurgii ogólnej i naczyń.

W latach 2002 – 2010 był kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń Collegium Medicum w Bydgoszczy.  Liczne staże i wyjazdy konsultacyjne odbywał w takich miejscach jak Paryż, Lyon, Wilno, Lund i Amsterdam.

Profesor Stanisław Molski przyczynił się do rozwoju chirurgii naczyniowej. Wspólnie z Prof. Zygmuntem Mackiewiczem, jako jedni z pierwszych w Polsce, zaczęli wdrażać operacje rekonstrukcyjne zastawek żył głębokich kończyn dolnych, wykonując przeszczepy zastawek, plastyki zastawek oraz transpozycje pni żylnych.

W 2003 roku wykonał pionierskie, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, zabiegi implantacji stentgraftów do aorty brzusznej i piersiowej u chorych z tętniakami aorty.

W 2001 roku wraz z żoną utworzył Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP w Bydgoszczy, realizujący działalność leczniczą w zakresie zespołu chirurgii jednego dnia i zespołu poradni specjalistycznych. W grudniu 2011 roku otworzył wielospecjalistyczny Szpital Eskulap w Osielsku, w którym pełni funkcję koordynatora oddziału chirurgii naczyniowej, angiologii i chirurgii ogólnej.

W latach 2011-2012 pełnił obowiązki Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych, między innymi w Towarzystwie Chirurgów Polskich, Polskim Towarzystwie Flebologicznym oraz Angiologicznym, Polskim Towarzystwie Chirurgii Naczyniowej, a także Polsko – Francuskim Towarzystwie Angiologicznym.

Wzorowa praca w służbie zdrowia Profesora Stanisława Molskiego oraz pełne oddanie swojej profesji, zyskało uznanie w postaci odznaki honorowej, otrzymanej w 1999 roku oraz Srebrnego Krzyża Zasługi z 2000 roku.

Szeroki zakres zainteresowań Profesora Stanisława Molskiego, obejmuje między innymi diagnostykę oraz leczenie leczenie miażdżycy i tętniaków aorty i tętnic obwodowych, przewlekłej choroby żylnej, zakażenia protez, pierwotną i wtórną profilaktykę udaru mózgu, profilaktykę przeciwzakrzepową oraz badania anatomiczne.