Prof. dr hab.n.med. Stanisław Molski

Założyciel i organizator oraz dyrektor Szpitala Eskulap – Centrum Leczenia Chorób Serca i Naczyń w Osielsku. Koordynator Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Angiologii i Chirurgii Ogólnej.

Profesor Stanisław Molski ( 1953 – 2022 ) był jednym z najwybitniejszych chirurgów naczyniowych w Polsce. W trakcie 45 letniej kariery medycznej wykazywał się ogromnym zaangażowaniem w leczeniu pacjentów, edukację akademicką i pozaakademicką, a także organizację publicznej i prywatnej opieki zdrowotnej.

Szeroki zakres zainteresowań Profesora Stanisława Molskiego, obejmował między innymi diagnostykę oraz leczenie leczenie miażdżycy i tętniaków aorty i tętnic obwodowych, przewlekłej choroby żylnej, zakażeń protez, pierwotną i wtórną profilaktykę udaru mózgu, profilaktykę przeciwzakrzepową oraz badania anatomiczne.

Profesor Stanisław Molski przyczynił się do rozwoju chirurgii naczyniowej i flebologii. Wspólnie z Prof. Zygmuntem Mackiewiczem, jako jedni z pierwszych w Polsce, zaczęli wdrażać operacje rekonstrukcyjne zastawek żył głębokich kończyn dolnych, wykonując przeszczepy zastawek, plastyki zastawek oraz transpozycje pni żylnych. W roku 1993 wprowadził w Szpitalu Uniwersyteckim im. A.Jurasza w Bydgoszczy system leczenia pękniętych tętniaków aorty. Był pionierem i propagatorem diagnostyki USG doppler oraz chirurgii wewnątrznaczyniowej aorty brzusznej, tętnic obwodowych i układu żylnego.

Wykonał wiele pionierskich, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i w Polsce operacji:

 • w 1992r. przeszczep zastawek żylnych w leczeniu zespołu pozakrzepowego,
 • w 2003r. implantacja stentgraftu z powodu tętnika aorty brzusznej,
 • w 2006r. klasyczna operacja tętniaka piersiowo-brzusznego,
 • w 2007r. angioplastyka i stentowanie tętnic szyjnych,
 • w 2007r. laserowa ablacja żylaków,
 • w 2008r. hybrydowa operacja rozwarstwienia i tętniaka aorty piersiowo-brzusznej,
 • w 2010r. radiowa ablacja żylaków.

W latach 2002 – 2010 był kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń Collegium Medicum w Bydgoszczy.  Liczne staże i wyjazdy konsultacyjne odbywał w takich miejscach jak Paryż, Lyon, Wilno, Lund i Amsterdam.

Był współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej i Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. W latach 2011-2012 pełnił obowiązki Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Był członkiem licznych towarzystw naukowych, między innymi w Towarzystwie Chirurgów Polskich, Polskim Towarzystwie Flebologicznym oraz Angiologicznym, Polskim Towarzystwie Chirurgii Naczyniowej, a także Polsko – Francuskim Towarzystwie Angiologicznym.

Był nauczycielem wielu pokoleń lekarzy i pielęgniarek. W latach 1989 -2001 pełnił funkcję ordynatora Oddziału Chirurgii Naczyniowej a następnie 2001 – 2010 funkcję Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń CM UMK. Podczas swojej pracy akademickiej wprowadził w arkana medycyny osiem roczników studentów i wypromował czterech doktorantów. Był wykładowcą Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy a także współzałożycielem i wykładowcą Akademii Flebologii.

W latach 2002 – 2011 pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii ogólnej.

Wzorowa praca w służbie zdrowia Profesora Stanisława Molskiego oraz pełne oddanie swojej profesji, zyskało uznanie:

 • w 2000 roku Srebrny Krzyż Zasługi
 • w 1999 roku odznaka honorowa „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”
 • w 1989 Nagroda Rektorska I stopnia
 • w 1987 Nagroda Rektorska III stopnia
 • w 1987 Brązowy Krzyż zasługi