Konsultacje

Zespół specjalistów Poradnii Wielospecjalistycznej Szpitala Eskulap w Osielsku k. Bydgoszczy

Zatrudniamy doświadczony zespół ponad 50 lekarzy specjalistów w ponad 20 specjalnościach medycznych. Lekarze sprawujący opieką nad naszymi pacjentami należą do grona najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach. Zlokalizowanie w obrębie Szpitala wielu nowoczesnych pracowni diagnostycznych pozwala naszym specjalistom na pełne wykorzystanie swojej wiedzy i umiejętności a naszym pacjentom trafną i szybką diagnozę oraz skuteczne leczenie.

Szpital Eskulap

W sieci naszych placówkach możesz skorzystać z konsultacji i badań w następujących dziedzinach: