Rejestracja

Regulamin korzystania z Rejestracji

 1. Korzystanie z rejestracji elektronicznej i telefonicznej jest całkowicie dobrowolne
 2. Korzystanie z rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu
 3. W celu dokonywania rejestracji wizyt niezbędne jest podanie następujących danych:
  – imię i nazwisko,
  – data urodzenia lub PESEL,
  – numer telefonu lub adres e-mail,
 4. Zgłoszenia nieposiadające w/w informacji lub zawierające informacje nieprawidłowe mogą zostać odrzucone.
 5. Dokonane rezerwacje mogą zostać przez pracownika recepcji lub pacjenta przełożone na inny termin lub odwołane elektronicznie, przez sms lub telefonicznie.
 6. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych tzw RODO
 7. Regulamin usługi telekonsultacja
 8. Regulamin usługi zamawianie recepty
 9. Uwagi, reklamacje i skargi dotyczące usługi rejestracji przyjmujemy przez formularz reklamacji.

Rejestracja elektroniczna na usługi odpłatne

Rejestracja elektroniczna na usługi w ramach NFZ

W celu ustalenia terminu wizyty lub badania w ramach refundacji przez NFZ należy dostarczyć skierowanie do recepcji w Osielsku ul. Koperkowa 2 lub przesłać jego kod lub skan na adres:

Po ustaleniu terminu usługi w ramach refundacji przez NFZ, należy dostarczyć oryginał skierowania w ciągu 14 dni pod rygorem anulowania rezerwacji ustalonego terminu konsultacji.

Rejestracja i informacja telefoniczna

Szpital Eskulap w Osielsku
 • Recepcja Poradni Przyszpitalnych

  tel. 52 32 65 800 ( godz. 7 – 21 od poniedziałku do piątku )
  tel. 52 360 23 55 ( godz. 9 – 17 od poniedziałku do piątku )

 • Recepcja Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej

  tel. 52 32 65 897 ( godz. 7 – 21 od poniedziałku do piątku )

 • Recepcja Hospitalizacji – umawianie operacji

  tel. 52 32 65 896 ( godz. 7 – 21 od poniedziałku do piątku )

 • Centrum Rehabilitacji i Wellness

  tel. 52 32 65 820 ( godz. 7 – 21 od poniedziałku do piątku )

 • Centrum Medyczne Eskulap w Bydgoszczy

  tel. 52 360 23 55 ( godz. 9 – 17 od poniedziałku do piątku )

Dziękujemy,
Zespół Recepcji Szpitala Eskulap