Rejestracja

Regulamin korzystania z eRejestracji

 1. Korzystanie z eRejestracji jest całkowicie dobrowolne
 2. W celu dokonywania eRejestracji wizyt niezbędne jest podanie następujących danych:
  – imię i nazwisko,
  – data urodzenia lub PESEL,
  – adres e-mail,
  – numer telefonu
 3. Zgłoszenia nieposiadające w/w informacji lub zawierające informacje nieprawidłowe mogą zostać odrzucone.
 4. Dokonane rezerwacje mogą zostać przez pracownika recepcji lub pacjenta przełożone na inny termin lub odwołane elektronicznie, przez sms lub telefonicznie.Pacjentowi, któr nie pojawi się na wizycie, zarezerwowanej za pomocą  eRejestracji, a wcześniej jej nie odwołał, zostanie zablokowany dostęp do usługi eRejestracji.Decyzję o zablokowaniu i odblokowaniu dostępu do usługi eRejestracji decyduje pracownik recepcji Szpitala Eskulap.
 5. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych tzw RODO
 6. Reklamacje, uwagi i skargi dotyczące usługi eRejestracji przyjmujemy pod adresem email: recepcja@szpitaleskulap.pl

Rejestracja elektroniczna na usługi odpłatne

Rejestracja elektroniczna na usługi w ramach NFZ

W celu ustalenia terminu wizyty lub badania w ramach refundacji przez NFZ należy dostarczyć skierowanie do recepcji szpitala w Osielsku ul. Koperkowa 2 lub przesłać jego skan na adres:

Informacja telefoniczna

Szpital Eskulap w Osielsku

 • Recepcja Poradni

  tel. 52 32 65 800 ( godz. 7 – 21 )

  tel. 52 36 02 355 ( godz. 9 – 17 )

 • Recepcja Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej

  tel. 52 32 65 897 ( godz. 7 – 21 )

 • Centrum Rehabilitacji i Wellness

  tel. 52 32 65 820 ( godz. 7 – 21 )

 • Recepcja Hospitalizacji

  tel. 52 32 65 896 ( godz. 9 – 21 )

 • Oddział Intensywnej Terapii

  tel. 52 32 65 850 ( 24h )

 • Oddział Neurologii

  tel. 52 32 65 840 ( 24h )

 • Oddział Zabiegowy

  tel. 52 32 65 830 ( 24h )

 • Sekretariat Dyrekcji

  tel. 52 32 65 824 ( godz. 8 – 16 )

Przychodnia Eskulap w Bydgoszczy

 • Recepcja

  tel. 52 36 02 355 ( godz. 9 – 17 )

Dziękujemy,
Zespół Recepcji Szpitala Eskulap