Rejestracja

zmiany w pracy szpitala i poradni w związku z pandemią SARS-CoV-19

Telekonsultacje

Kliknij aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o telekonsultacjach.

Regulamin korzystania z Rejestracji

 1. Korzystanie z rejestracji elektronicznej i telefonicznej jest całkowicie dobrowolne
 2. W celu dokonywania rejestracji wizyt niezbędne jest podanie następujących danych:
  – imię i nazwisko,
  – data urodzenia lub PESEL,
  – adres e-mail,
  – numer telefonu
 3. Zgłoszenia nieposiadające w/w informacji lub zawierające informacje nieprawidłowe mogą zostać odrzucone.
 4. Dokonane rezerwacje mogą zostać przez pracownika recepcji lub pacjenta przełożone na inny termin lub odwołane elektronicznie, przez sms lub telefonicznie. Pacjentowi, który nie pojawi się na zarezerwowanej wizycie, i jej wcześniej nie odwołał, może zostać zablokowany dostęp do usługi eRejestracji. Decyzję o zablokowaniu i odblokowaniu dostępu do usługi eRejestracji decyduje pracownik recepcji Szpitala Eskulap.
 5. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych tzw RODO
 6. Reklamacje, uwagi i skargi dotyczące usługi rejestracji przyjmujemy pod adresem email: recepcja@szpitaleskulap.pl

Rejestracja elektroniczna na usługi odpłatne

Rejestracja elektroniczna na usługi w ramach NFZ

W celu ustalenia terminu wizyty lub badania w ramach refundacji przez NFZ należy dostarczyć skierowanie do recepcji szpitala w Osielsku ul. Koperkowa 2 lub przesłać jego skan na adres:

Po ustaleniu terminu wizyty w ramach refundacji przez NFZ, należy dostarczyć oryginał skierowania w ciągu 14 dni pod rygorem anulowania rezerwacji ustalonego terminu konsultacji.

Informacja telefoniczna

Szpital Eskulap w Osielsku
 • Recepcja Poradni

  tel. 52 32 65 800 ( godz. 7 – 21 od poniedziałku do piątku )

  tel. 52 36 02 355 ( godz. 10 – 18 od poniedziałku do piątku )

 • Recepcja Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej

  tel. 52 32 65 897 ( godz. 7 – 21 od poniedziałku do piątku)

 • Centrum Rehabilitacji i Wellness

  tel. 52 32 65 820 ( godz. 7 – 21 od poniedziałku do piątku)

 • Recepcja Hospitalizacji

  tel. 52 32 65 896 ( godz. 9 – 21 od poniedziałku do piątku )

 • Oddział Intensywnej Terapii

  tel. 52 32 65 850 ( 24h )

 • Oddział Neurologii

  tel. 52 32 65 840 ( 24h )

 • Oddział Zabiegowy

  tel. 52 32 65 830 ( 24h )

 • Sekretariat Dyrekcji

  tel. 52 32 65 824 ( godz. 8 – 16 od poniedziałku do piątku )

Przychodnia Eskulap w Bydgoszczy
 • Recepcja

  tel. 52 36 02 355 ( godz. 10 – 18 od poniedziałku do piątku)

Dziękujemy,
Zespół Recepcji Szpitala Eskulap