Co na NFZ?

Posiadamy umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie następujących usług medycznych.

Poradnie specjalistyczne:

Diagnostyka obrazowa:

Leczenie szpitalne: