Co na NFZ?

Posiadamy umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie następujących usług medycznych.

Poradnie specjalistyczne

Diagnostyka obrazowa

Leczenie szpitalne

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Neurologiczny

  • hospitalizacja w tym leczenie udarów
  • program lekowy SMA – Nursinersen

Odział Zabiegowy Wieloprofilowy