Endoproteza stawu biodrowego

Endoprotezoplastyka stawu biodrowego jest operacją chirurgiczną polegającą na usunięciu zniszczonego stawu i zastąpieniu go wewnętrzną protezą czasami nazywaną również „sztucznym stawem”.

Celem operacji wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego jest usunięcie dolegliwości bólowych chorego stawu biodrowego i jednoczesne przywrócenie jego prawidłowej funkcji ruchowej pozwalające choremu na odzyskanie możliwości lokomocyjnych, jak również wykonywanie wielu czynności związanych z samoobsługą.

Korzyści dla pacjenta:

 • Uwalnia od bólu w stopniu pełnym lub niemal pełnym,
 • Pozwala odzyskać ruchomość stawu biodrowego
  (uzyskany postęp zależy od pierwotnego zaawansowania zwyrodnienia biodra),
 • Przywraca możliwości lokomocyjne, jak również wykonywanie wielu czynności dnia codziennego związanych z samoobsługą,
 • Nierzadko umożliwia powrót do pracy zawodowej,
 • Umożliwia rekreacyjne uprawiania sportu – oczywiście w ograniczonym zakresie i według zaleceń lekarza.
 • Profesjonalny zespół lekarski i pielęgniarski,
 • Wczesna, profesjonalna rehabilitacja,
 • Komfortowe warunki pobytu.

zamknij

Cennik, refundacje NFZ i firm ubezpieczeniowych:

Odpłatnie:
 • Cena operacji endoprotezoplastyki stawu biodrowego – 13000 zł
 • Usługi wliczone w cenę zabiegu:
  – okołooperacyjna opieka anestezjologa,  znieczulenie dożylne,
  – leki podawane na sali operacyjnej i w oddziale
  – pobyt na sali pooperacyjnej
  – pobyt w pokoju 1 lub 2 osobowym z całodobową opieką pielęgniarską i lekarską
  – codzienna rehabilitacja
  – pooperacyjna „gorąca linia” 24/7 przez 4 tygodnie po zabiegu
  – wizyty kontrolne  przez 2 tygodnie po zabiegu
 • Usługi i materiały dodatkowo płatne –  łączny koszt ok. 6000 zł
  – koszty implantów
  – koszt preparatów krwi i krwiopochodnych
  – koszt badań laboratoryjnych
  – koszty transportu krwi i badań laboratoryjnych
NFZ:
 • Kwalifikacja do operacji odbywa się w Poradni Ortopedycznej i NIE jest wykonywana w ramach refundacji przez NFZ
 • Operacje NIE są wykonywane w ramach refundacji przez NFZ
Firmy ubezpieczeniowe:
 • Posiadamy umowy na kwalifikacje i operacje z firmami: PZU, Polmed …
 • Sprawdź w swojej firmie ubezpieczeniowej czy pokrywa koszty kwalifikacji lub operacji
Zwrot kosztów leczenia dla osób mieszkających w UE
 • Pomagamy w uzyskaniu zwrotu kosztów leczenia osobom zatrudnionym w UE
  – osoby zainteresowane prosimy o kontakt emailowy

zamknij

Objawy i wskazania do operacji wszczepienia endoprotezy biodra:

Głównym wskazaniem do operacji endoprotezoplastyki stawu biodrowego są zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe o różnej przyczynie.

Objawami choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego są:

 • Ból o różnym nasileniu mogący ograniczać nie tylko możliwość wykonywania pracy zawodowej, ale także czynności dnia codziennego,
 • Znaczne ograniczenie ruchomości stawu biodrowego,
 • Utykanie,
 • Radiologiczne objawy zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego pod postacią zwężenia szpary stawowej, osteofitów na krawędziach brzegów panewki i głowy kości udowej, deformacji w obrębie stawu w zdjęciu rtg miednicy,

Operacja implantacjo endoprotezy stawu biodrowego rozważana jest w szczególności gdy stosowane leczenie zachowawcze (chodzenie o kulach, leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, ograniczenie codziennej aktywności, rehabilitacja) nie przynosi ulgi. Innymi wskazaniami dla endoprotezoplastyki stawu biodrowego są złamania szyjki kości udowej oraz jałowa martwica głowy kości udowej.

zamknij

Przygotowanie do operacji:

Aby wszczepienie implantu było bezpieczne i trwałe konieczne jest wygojenie wszelkich procesów zapalnych, w szczególności w obrębie jamy ustnej i zatok oraz układu moczowego. Wszelkie niewygojone owrzodzenia i przetoki ropne są przeciwwskazaniem do wykonania endoprotezoplastyki.

Do przeprowadzenia operacji endoprotezoplastyki stawu biodrowego konieczne są:

 • badania radiologiczne obu stawów biodrowych z 1/2 bliższą ud w rzucie przednio-tylnym (AP) i osiowym,
 • konsultacja kardiologa i EKG z opisem (pacjenci powyżej 40 r.ż. lub leczący się z powodu chorób serca )
 • RTG klatki piersiowej pacjenci powyżej 60 roku życia lub ze znaczą chorobą serca lub układu oddechowego (ważne 2 lata)
 • Zaświadczenie o szepieniu przeciwko WZW typu B oraz SARS-CoV-2,
 • badania laboratoryjne
  – wymaz w kierunku MRSA ( na 2 tygodnie przed operacją )
  – grupa krwi ( oryginał )
  – morfologia krwi z płytkami,
  – antygen Hbs,
  – przeciwciała anty-HCV,
  – APTT,
  – INR,
  – glukoza,
  – sód w surowicy,
  – potas w surowicy,
  – kreatynina,
  – CRP,
  – innych badań i konsultacji ( jeśli zostały zlecone przez ortopedę lub anestezjologa ).

Do szpitala należy zabrać ze sobą:

 • Dokument tożsamości,
 • insuliny i leki zażywane na stałe, spis stosowanych leków
 • 2 kule łokciowe,
 • Rzeczy osobiste ( 3 wygodne piżamy zapewniające dobry dostęp do stawu, co najmniej 3 komplety bielizny, porannik, przybory toaletowe, obuwie antypoślizgowe, książkę i gazety, słuchawki do słuchania radia lub muzyki ),
 • Dotychczasową dokumentację medyczną,
 • Wyniki w/w badań z płytami badań RTG,
 • Wyniki zleconych przez ortopedę i anestezjologa badań.

W przypadku zażywania leku zmieniającego krzepliwość krwi  najpóźniej na tydzień przed zabiegiem należy ustalić dawkowanie leków z ortopedą wykonującym zabieg lub lekarzem rodzinnym.

zamknij

Przebieg operacji:

Staw biodrowy złożony jest z panewki stawu, będącej częścią miednicy oraz poruszającej się w niej głowy, będącej częścią kości udowej.

Endoproteza stawu biodrowego jest implantem (wszczepem) mającym zastąpić nieodwracalnie zniszczone naturalne powierzchnie stawowe, pozwalając tym samym na bezbolesny ruch. Zbudowana jest z elementów metalowych (stalowych lub tytanowych) i polietylenowych lub ceramicznych, umożliwiających wzajemny ruch. Części metalowe są wszczepiane we wcześniej odpowiednio przygotowane przy pomocy właściwego instrumentarium chirurgicznego kość miedniczną (panewka) i kość udową (trzpień). W zależności od wieku pacjenta, charakteru zwyrodnienia stawu, radiologicznych objawów osteoporozy i ogólnego stanu zdrowia pacjenta stosujemy elementy osadzane bez cementu kostnego lub cementowane za pomocą specjalnego spoiwa (cementu kostnego). W przypadku tych pierwszych w okresie rekonwalescencji musi dokonać się wtórna osteointegracja („zrost”) metalowego elementu endoprotezy z kością. Dzieje się to dzięki hydroksyapatytom zdeponowanym na mikroporowatej, zewnętrznej powierzchni implantu. Elementy metalowe służą do zamontowania właściwej artykulacji, która umożliwia ruch. Sztuczna panewka najczęściej wykonana jest z bardzo gęstego, wytrzymałego polietylenu (PE) lub ceramiki, natomiast głowa ze specjalnego stopu metali lub ceramiki. Części protezy nie są ze sobą połączone, ponieważ ich kontakt i ruch, tak jak w zdrowym stawie, zapewnia pozostawiony aparat torebkowo-więzadłowy oraz sprawne mięśnie.

Endoprotezoplastyka stawu biodrowego to bardzo poważna operacja. Dlatego mogą z jej przeprowadzeniem wiązać się różnego rodzaju komplikacje, które mogą przedłużyć pobyt w szpitalu. Najczęściej występujące powikłania nie dotyczą operowanego stawu biodrowego. Do tych powikłań należą:

 • Zakrzepy w żyłach kończyny dolnej
 • Zakrzepy w obrębie naczyń płucnych zwane zatorowością mogące mieć poważne następstwa łącznie ze stanem zagrożenia życia.

Powikłania dotyczące bezpośrednio endoprotezy są rzadkie, ale w tym przypadku operacja może nie być zakończona pełnym sukcesem. Należą do nich:

 • Ograniczenie ruchomości
 • Zwichniecie protezy stawu biodrowego
 • Infekcja stawu biodrowego

Niektóre z tych powikłań, jak zwichniecie czy zakażenie sztucznego stawu wymagają ponownej operacji.

zamknij

Rekonwalescencja:

Pobyt w szpitalu po operacji endoprotezoplastyki trwa około 4 dni. W okresie okołooperacyjnym w 1 dobie stosuje się dożylną profilaktyczną antybiotykoterapię oraz rozpoczyna farmakologiczną profilaktykę przeciwzakrzepową. W tym okresie duże znaczenie ma leczenie przeciwbólowe. Również w 1 dobie po operacji usuwa się drenaż rany pooperacyjnej o ile była konieczność jego stosowania oraz rozpoczyna się wykonywanie ćwiczeń ruchowych operowanego stawu i przeprowadza się pionizację chorego pod kierunkiem wykwalifikowanego rehabilitanta. Pod jego kierunkiem z zaangażowaniem również zespołu pielęgniarskiego kontynuowana jest rehabilitacja do 4 doby pobytu w szpitalu. Chory jest uczony prawidłowego wstawania z łóżka, chodzenia o kulach łokciowych. Podczas pobytu w szpitalu dokonywana jest codzienna kontrola gojenia rany przez lekarza operującego.

Po wypisie do domu przez około 4-5 tygodni nadal stosowana jest profilaktyka przeciwzakrzepowa – specjalne zastrzyki pacjent podaje sobie samodzielnie lub z pomocą rodziny według udzielonego w szpitalu instruktażu. Nasz personel lekarsko-pielęgniarski udziela wyczerpującego instruktażu dotyczącego wykonywania opatrunków jałowych rany pooperacyjnej.

Chory w domu powinien kontynuować leczenie usprawniające zgodnie z udzielonymi wskazówkami przez rehabilitanta. Wskazana byłaby kontynuacja tego leczenia pod kierunkiem rehabilitanta w warunkach domowych.

Kontrola i zdjęcie szwów następuje około 14 doby po operacji. Chory porusza się przy pomocy kul łokciowych przynajmniej do 6-8 tygodni po zabiegu. W niektórych przypadkach wskazany może być pobyt w sanatorium lub oddziale rehabilitacyjnym

zamknij

Wizyty kontrolne:

W okresie po opuszczeniu Szpitala wizyty kontrolne odbywają się:

 • 2 tygodnie po operacji – usunięcie szwów, pacjent otrzymuje zalecenia dotyczące dalszego leczenia usprawniającego,
 • 6 – 8 tygodni po operacji – kontrola postępów leczenia usprawniającego i dalsze zalecenia dotyczące stosowania kul i kontynuacji rehabilitacji.
 • 4 – 6 miesięcy po operacji – kontrola radiologiczna osadzenia endoprotezy i uzyskanej funkcji stawu biodrowego.

W przypadku niepokojących chorego objawów (silny ból, gorączka, długotrwały wyciek z rany pooperacyjnej) konieczne niezwłoczne skonsultowanie się chorego z lekarzem leczącym lub innym lekarzem w ramach Poradni Rejonowej (POZ) lub najbliższego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR).

 

zamknij

Uwagi:

Niniejsza strona opisuje standardowe aspekty związane z chorobą i leczeniem. Nie jest jej celem zastąpienie profesjonalnej opieki, bądź też rozmowy pacjenta z ortopedą o chorobie, leczeniu bądź operacji.

Postępowanie związane z chorobą i jej leczeniem mogą się różnić w zależności od pacjenta oraz doświadczenia chirurga.

Jeżeli masz pytania odnośnie operacji, przygotowania lub postępowania po zabiegu, opłaty za operację lub pokrycia kosztów przez firmę ubezpieczeniową, nie wahaj się zadać tych pytań ortopedzie lub anestezjologowi.

zamknij

Umów się na wizytę kwalifikacyjną:

Specjalista e-Rejestracja Cena
img

dr n.med. Dariusz Mątewski

specjalista ortopedii i traumatologii

erejestracja - Osielsko

konsultacja - 250 zł

img

lek. Jarosław Niedźwiecki

specjalista ortopedii i traumatologii

erejestracja - Osielsko

konsultacja - 250 zł

dr n.med. Dariusz Mątewski

img

specjalista ortopedii i traumatologii

konsultacja - 250 zł

lek. Jarosław Niedźwiecki

img

specjalista ortopedii i traumatologii

konsultacja - 250 zł