Badania Kliniczne

Zespół Szpitala ESKULAP zajmuje się prowadzeniem badań naukowych, które mają na celu poprawę efektów leczenia oraz lepsze poznanie przyczyn powstawania chorób.

Doświadczenie

  • W ciągu ostatnich 20 lat braliśmy udział w badaniach naukowych i badaniach klinicznych 3 i 4 fazy.
  • Jesteśmy zaangażowani w rozwój nauk medycznych, poprzez powołanie Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz aktywną działalność na forum towarzystw naukowych.

Wyposażenie

  • Dysponujemy unikalnym w skali regionu i kraju wyposażeniem diagnostyczno-leczniczym.

Personel

  • Dysponujemy kadrą doświadczoną w prowadzeniu badań klinicznych.
  • Dzięki wieloletniej działalności leczniczej i naukowej cieszymy się zaufaniem pacjentów
  • Zaangażowany personel medyczny i administracyjny sprawnie rozwiązuje bieżące problemy.

Kontakt

Dr n.med. Paweł Molski, MBA
Kierownik Centrum Badawczo-Rozwojowego
badaniakliniczne@szpitaleskulap.pl