Cennik Usług

LECZENIE SZPITALNE

Flebologia - leczenie żylaków

Nazwa procedury medycznej Cena NFZ
Ablacja laserowa żylaków - EVLA >3000 zł
Ablacja radiowa żylaków - RFITT Celon >3800 zł
Ablacja żylaków parą wodną - VBOX >4500 zł
Ablacja mikrofalowa żylaków EMWA >4500 zł
Ablacja żylaków klejem tkankowym - VENASEAL >6500 zł
Ablacja farmako-mechaniczna żylaków - CLARIVEIN >5000 zł
Ablacja farmako-mechaniczna żylaków - FLEBOGRIF >2500 zł
Skleroterpia metodą Sclerosafe >1500 zł
Ablacja żylaków obu kończyn dolnych - cena ustalana indywidualnie *
Zabiegi hybrydowe żylaków kończyn dolnych - cena ustalana indywidualnie *
Ablacja chemiczna żylaków z użyciem cewnika *
Flebografia - badanie kontrastowe żył 3000 zł +
Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS) 8000 zł +
Stentowanie żył z użyciem stentu Wallstent >8500 zł +
Stentowanie żył z użyciem stentu Venovo lub Abre >14000 zł
Stentowanie żył pod kontrolą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) >15000 zł +
Embolizacja żył miednicy >8500 zł
Laparoskopowa operacja żylaków powrózka nasiennego >4500 zł
Embolizacja żylaków powrózka nasiennego >8500 zł
Operacja klasyczna żylaków >3500 zł +
Kriochirurgia żylaków >3500 zł +
Miniflebektomia >2000 zł

Chirurgia naczyniowa

Nazwa procedury medycznej Cena NFZ
Arteriografia >2000 zł +
Angioplastyka tętnic obwodowych >5000 zł +
Angioplastyka pnia ramienno-głowowego >8000 zł +
Angioplastyka tętnic obwodowych z wszczepieniem stentu 7500 zł - 16000 zł +
Angioplastyka tętnic obwodowych z wszczepieniem stentu powlekanego lekiem >9900 zł +
Angioplastyka tętnicy szyjnej z neuroprotekcją i wszczepieniem stentu 14000 zł - 20000 zł +
Udrożnienie tętnicy szyjnej >8000 zł +
Embolektomia / endarterektomia  tętnicy kończyn dolnych lub górnych >8000 zł +
Embolektomia / endarterektomia tętnic w obszarze brzusznym >8000 zł +
Rekonstrukcja tętnic w odcinku aortalno-biodrowo-udowym z użyciem protezy 13000 zł - 18000 zł +
Rekonstrukcja tętnic w odcinku udowo-podkolanowym z użyciem protezy lub żyły 8000 zł - 16000 zł +
Operacje hybrydowe tętnic obwodowych 15000 zł - 18000 zł +
Operacja klasyczna tętniak aorty >9000 zł +
Stentgraft tętniaka aorty >45000 zł +
Wytworzenie przetoki dializacyjnej z naczyń własnych >2500 zł +
Wytworzenie przetoki dializacyjnej z użyciem protezy >5000 zł +
Sympatektomia szyjno-piersiowa >3500 zł +
Sympatektomia lędźwiowa >3500 zł +

Chirurgia ogólna

Nazwa procedury medycznej Cena NFZ
Nieoperacyjne usuwanie hemoroidów I i II stopnia met. Barrona "gumkowanie" >1300 zł
Małoinwazyjne usuwanie hemoroidów III i IV stopnia metodą RFITTH >4000 zł
Operacja przetoki odbytu >2500 zł
Operacja torbieli włosowej (pilonidalnej) >3000 zł
Laparoskopowa operacja pęcherzyka żółciowego >4500 zł +
Laparoskopowa operacja jednostronnej przepukliny pachwinowej 7900 zł
Laparoskopowa operacja obustronnej przepukliny pachwinowej 9500 zł
Operacja przepukliny pachwinowej >3000 zł +
Operacja przepukliny pachwinowej z wszczepem (z siatką) >3500 zł +
Operacja przepukliny pępkowej >3000 zł +
Operacja przepukliny pępkowej z wszczepem (z siatką) >3500 zł +
Operacja przepukliny pooperacyjnej lub nawrotowej >4000 zł +
Operacja tarczycy (cieśni lub jednego płata) >4500 zł +
Operacja tarczycy (obustronna, wole zamostkowe) >7000 zł
Operacja przytarczyc >4500 zł
Amputacja uda 6000 zł +
Amputacja podudzia 5500 zł +
Amputacja w obrębie stopy 2500 zł +

Ginekologia

Nazwa procedury medycznej Cena NFZ
Labioplastyka w znieczuleniu ogólnym 4500 zł
Labioplastyka w znieczuleniu miejscowym 3000 zł
Laparoskopia diagnostyczna 4500 zł
Laparoskopowe zabiegi jajnika lub jajowodu 4500 zł
Laparoskopowe usunięcie zrostów jajnikowo-jajowodowych 4500 zł
Laparoskopowe obustronne zabiegi jajnika lub jajowodu 4900 zł
Laparoskopowe wyłuszczenie mięśniaków macicy >5000 zł
Nadszyjkowe usunięcie macicy w asyście Laparoskopowej (LASH) 4900 zł
Operacja nietrzymania moczu bez wszczepu 4500 zł 
Operacja nietrzymania moczu metodami TVT, TOT 6000 zł 
Wyłyżeczkowanie jamy macicy (znieczulenie ogólne) 2000 zł 
Marsupializacja torbieli lub biopsja szyjki macicy 700 zł
Amputacja szyjki macicy 3000 zł 
Wycięcie endometriozy z blizny powłok brzusznych 2000 zł 
Usunięcie polipa szyjkowego (znieczulenie miejscowe) 600 zł
Usunięcie polipa szyjkowego (znieczulenie ogólne) 2000 zł
Wycięcie gruczołu Bartholina (znieczulenie ogólne) 2000 zł
Elektrokonizacja szyjki macicy (znieczulenie ogólne) 2000 zł

Neurochirurgia

Nazwa procedury medycznej Cena NFZ
Dyscectomia szyjna z dostępu przedniego ze stabilizacją międzytrzonową (z kosztem implantu) >11000 zł +
Microdyscectomia lędźwiowa (1 poziom) >8200 zł +
Microdyscectomia lędźwiowa (2 poziomy) >8600 zł +
Microdyscectomia lędźwiowa - reoperacja >16500 zł +
Przezskórna stabilizacja międzykolczysta (z kosztem implantu) >10000 zł +
Przezskórna stabilizacja przeznasadowa ze stabilizacją międzytrzonową i odbarczeniem kanału kręgowego (z kosztem implantu) >18000 zł
Wertebroplastyka >11000 zł +
Kifoplastyka balonowa >5000 zł
Kriolezja pierwszy poziom >3500 zł
Kriolezja drugi poziom i następne poziomy *
Odbarczenie nerwu obwodowego - zespół cieśni kanału nadgarstka - zespół rowka nerwu łokciowego - kanał stępu >3000 zł

Ortopedia

Nazwa procedury medycznej Cena NFZ
Operacja halluksów ( 1 stopa ) >4000 zł + koszt implantów +
Operacja halluksów ( jednoczasowa złożona operacyjna korekcja palucha koślawego i deformacji palców ) >5000 zł + koszt implantów +
Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego (bez koszów dodatkowych) >11000 zł
Całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego (bez kosztów dodatkowych) >11000 zł
Koszty dodatkowe endoprotezoplastyki stawów: implanty, preparaty krwiopochodne, badania laboratoryjne, transport krwi i badań laboratoryjnych >6000 zł
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego (bez kosztów dodatkowych) >11000 zł
Całkowita endoprotezoplastyka stawu skokowego (bez kosztów dodatkowych) >9000 zł
Odbarczenie nerwu obwodowego - zespół cieśni kanału nadgarstka - zespół rowka nerwu łokciowego - kanał stępu >3000 zł 
Artroskopia diagnostyczna >3000 zł
Artroskopia lecznicza stawu kolanowego (szew/wycięcie łąkotki) >4000 zł
Artroskopowa rekonstrukcja uszkodzonych elementów stawu kolanowego z użyciem implantów mocujących >4000 zł + koszt implantów
Artroskopowa rekonstrukcja wiązadła krzyżowego przedniego >6500 zł + koszt implantów
Artroplastyka stawu PIP w operacyjnej korekcji palca młoteczkowatego stopy >2500 zł
Usztywnienie stawu MTP I palucha (1 stopa) >4000 zł + koszt implantów
Usztywnienie stawu skokowego lub podskokowego >6000 zł + koszt implantów
Korekcja złego zrostu złamań kości śródręcza lub paliczków palców ręki >3000 zł 
Operacja przykurczu Dupuytrena >3000 zł
Operacja palców trzaskających >3000 zł
Wycięcie ganglionu nadgarstka >1500 zł
Wycięcie ganglionów z ręki lub stopy >1500 zł
Operacyjna korekcja palca młoteczkowanego stopy >2500 zł + koszt implantów +
Operacyjne leczenie metarsalgii II lub III kości śródstopia >3000 zł
Zeszycie ścięgna Achillesa >3000 zł
Wycięcie torbieli podkolanowej (torbieli Bakera) >3000 zł
Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna >1500 zł
Wycięcie kaletki łokciowej lub kolanowej >1500 zł
Osteotomia w zmianach zwyrodnieniowych, zniekształceniach pourazowych (korekcja osi kończyny) >6000 zł + koszt implantów
Artroplastyka stawu barkowego (bez kosztów dodatkowych) >9000 zł
Koszty dodatkowe artroplastyki stawu barkowego >4000 zł
Częściowa endoprotezoplastyka stawu barkowego (bez kosztów dodatkowych) >9000 zł
Całkowita endoprotezoplastyka stawu barkowego (bez kosztów dodatkowych) >9000 zł

Otolaryngologia

Nazwa procedury medycznej Cena NFZ
Rynoseptoplastyka - korekcja nosa i przegrody nosowej 7000 zł
Septoplastyka - operacja korekcji przegrody nosowej 4000 zł +
Septoplastyka - operacja korekcji przegrody nosowej + korekcja małżowin nosowych metodą Olympus Celon 4500 zł
Operacja usunięcia torbieli bocznej szyi 6500 zł
FESS - endoskopowa operacja nosa i zatok 5500 zł +
FESS - endoskopowa operacja nosa i zatok + usunięcie polipów nosa 6000 zł +
FESS - endoskopowa operacja udrożnienia dróg łzowych metodą endoskopową 4000 zł +
Korekcja przegrody nosowej metodą endoskopową 4500 zł +
Korekcja przegrody nosowej + korekcja małżowin metodą endoskopową 5000 zł +

Urologia

Nazwa procedury medycznej Cena NFZ
Operacja raka prostaty metodą Focal One HIFU 27000 zł
Przezcewkowa laserowa enukleacja prostaty – D-LEP 9600 zł
Elektroresekcja przezcewkowa, bipolarna prostaty - TURP 7200 zł
Endoskopowe nacięcie zwężenia cewki moczowej pod kontrolą wzroku 4900 zł 
Litotrypsja pęcherzowa klasyczną technika otwartą 6800 zł
Laparoskopowa operacja żylaków powrózka nasiennego 7500 zł
Embolizacja żylaków powrózka nasiennego >8500 zł
Nacięcie zwężenia cewki moczowej 2900 zł 
Operacja usunięcia wodniaka jądra 3700 zł
Operacja stulejki w znieczuleniu ogólnym 3000 zł
Operacja stulejki w znieczuleniu miejscowym 2000 zł
Cystostomia - wytworzenie przetoki cystofix 1800 zł
Ureterocystografia 350 zł

Inne usługi szpitalne

Nazwa procedury medycznej Cena NFZ
Pobyt dla pacjenta - 1 doba z wyżywieniem i opieką medyczną w pokoju 1 osobowym 750 zł
Pobyt dla pacjenta - 1 doba z wyżywieniem i opieką medyczną w pokoju 2 osobowym 700 zł
Pobyt dla osoby towarzyszącej - 1 doba z wyżywieniem 150 zł

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA I RADIOLOGIA

Badania Rezonansu Magnetycznego

Nazwa procedury medycznej Cena NFZ
Badanie MR głowy bez kontrastu 450 zł +
Badanie MR przysadki mózgowej z kontrastem – badanie dynamiczne 450 zł +
Badanie MR głowy z kontrastem + angio-MR naczyń mózgowych 800 zł +
Badanie MR głowy z kontrastem + badanie dyfuzyjne i perfuzyjne mózgu 800 zł +
Badanie MR zatok bez kontrastu 450 zł +
Badanie MR oczodołów bez kontrastu 450 zł +
Badanie MR ślinianek 450 zł +
Badanie MR tkanek miękkich szyi lub twarzoczaszki bez kontrastu 450 zł +
Badanie MR stawu łokciowego 480 zł +
Badanie MR nadgarstka 480 zł +
Badanie MR stawu barkowego z użyciem dedykowanej cewki 480 zł +
Badanie MR stawu biodrowego z użyciem dedykowanej cewki 480 zł +
Badanie MR stawu kolanowego z użyciem dedykowanej cewki 480 zł +
Badanie MR stawu skokowego i stopy z użyciem dedykowanej cewki 480 zł +
Badanie MR kręgosłupa szyjnego z użyciem dedykowanej cewki 450 zł +
Badanie MR kręgosłupa piersiowego z użyciem dedykowanej cewki 450 zł +
Badanie MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego z użyciem dedykowanej cewki 450 zł +
Badanie Myelografia MR –– dopłata do badania kręgosłupa 200 zł +
Badanie MR serca 1000 zł +
Badanie angio-MR żył lub tętnic 650 zł +
Badanie MR jamy brzusznej 480 zł +
Badanie MR jamy brzusznej z kontrastem 650 zł +
Badanie MR jamy brzusznej z kontrastem hepatotropowym 780 zł +
Badanie MR jamy brzusznej z kontrastem oraz cholangiografia MR 850 zł +
Badanie Cholangiografia MRCP 400 zł +
Badanie MR prostaty 600 zł +
Podanie kontrastu 170 zł +
Duplikat z badania MR 2,18 zł

Badania Tomografii Komputerowej

Nazwa procedury medycznej Cena NFZ
Badanie TK głowy - bez środka kontrastowego 250 zł +
Badanie TK głowy - ze środkiem kontrastowym, w tym również badanie wielofazowe 400 zł +
Badanie TK jednej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego 280 zł +
Badanie TK jednej okolicy anatomicznej ze środkiem kontrastowym,  w tym również badanie wielofazowe 430 zł  +
Badanie TK dwóch przyległych okolic anatomicznych bez środka kontrastowego 560 zł  +
Badanie TK dwóch przyległych okolic anatomicznych ze środkiem kontrastowym w tym również badanie wielofazowe 710 zł  +
Badanie angio-TK jednej okolicy anatomicznej  - arteriografia / flebografia  500 zł +
Badanie TK niskiej dawki płuc (LDCT) 300 zł +
Badanie TK serca - calcium score + koronarografia 1100 zł +
Duplikat z badania TK 2,18 zł

Badania Ultrasonograficzne

Nazwa procedury medycznej Cena NFZ
Badanie USG jamy brzusznej, tkanek miękkich, tarczycy, piersi 150 zł
Badanie USG stawów 140 zł
Badanie USG doppler - duplex 140 - 150 zł +
Badanie USG doppler - duplex przezpochwowe 150 zł
Badanie USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne > 100 zł
Badanie USG ginekologiczne przezpochwowe > 100 zł
Badanie USG scriningowe  ginekologiczne > 100 zł
Badanie USG monitorowanie owulacji 100 zł
Badanie USG monitorowanie owulacji poza normalnymi godzinami pracy 150 zł
Badanie USG w 11-13 tygodniu ciąży 200 zł
Badanie USG w 18-22 tygodniu ciąży 200 zł
Badanie USG płodu 3D/4D 250 zł
Badanie USG urologiczne przez powłoki brzuszne 100 zł
Badanie USG urologiczne przezodbytnicze 100 zł

LECZENIE AMBULATORYJNE

Telemedycyna

Nazwa procedury medycznej Cena NFZ
Telekonsultacja 150 zł
Telekonsultacja - dr Pujanek 180 zł
Telekonsultacje - chirurgia naczyniowa, neurologia +
Zamawianie recept 50 zł +

Chirurgia naczyniowa, ogólna i flebologia

Nazwa procedury medycznej Cena NFZ
Konsultacja chirurga ogólnego 150 - 250 zł
Konsultacja chirurga ogólnego - profesorska 300 zł
Konsultacja chirurga naczyniowego 150 - 250 zł +
Konsultacja chirurga naczyniowego - profesorska 300 zł
Konsultacja chirurga dziecięcego 200 zł
Konsultacja chirurga gastroenterologa 180 - 250 zł
Konsultacja chirurga endokrynologa 180 zł
Konsultacja chirurga piersi - onkologa 200 zł
Wizyta kontrolna (do 14 dni) po operacji wykonanej w Szpitalu Eskulap 0 zł +
Badanie USG doppler żył lub tętnic lub przetok dializacyjnych 140 zł +
Konsultacja chirurga naczyniowego + badanie USG doppler żył lub tętnic 250 - 350 zł +
Konsultacja chirurga naczyniowego - profesorska + badanie USG doppler żył lub tętnic 450 zł
Konsultacja proktologiczna + badanie anoskopowe 350 zł
Konsultacja proktologiczna - profesorska + badanie anoskopowe 450 zł
Skleroterapia prof Molski * >450 zł
Skleroterapia dr Molski * >350 zł
Skleroterpia inni lekarze * >250 zł
Skleroterapia piankowa żylaków pod kontrolą USG * >500 zł
Nieoperacyjne usuwanie hemoroidów I i II stopnia met. Barrona "gumkowania"  1300 zł
Usuwanie znamienia skórnego < 0,5cm w znieczuleniu miejscowym + badanie histopatologiczne Hist-Pat 500 zł
Usuwanie znamienia skórnego < 1cm w znieczuleniu miejscowym + badanie histopatologiczne Hist-Pat 600 zł
Usuwanie znamienia skórnego < 2cm w znieczuleniu miejscowym + badanie histopatologiczne Hist-Pat 700 zł
Usuwanie znamienia skórnego > 2cm w znieczuleniu miejscowym + badanie histopatologiczne Hist-Pat 800 zł
Usuwanie guza tkanek miękkich, kaszaka, tłuszczaka w znieczuleniu miejscowym + badanie histopatologiczne Hist-Pat 800 zł
Zabieg wrastającego paznokcia w znieczuleniu miejscowym 350 zł
Usunięcie płytki paznokciowej w znieczuleniu miejscowym 350 zł
Zabieg laserowy wrastającego paznokcia w znieczuleniu miejscowym 400 zł
Nacięcie ropnia powierzchownego  300 zł
Szycie rany w znieczuleniu miejscowym* >300 zł
Zdjęcie szwów (dodatkowo do kosztu konsultacji) 40 zł
Zmiana opatrunku dużego (dodatkowo do kosztu konsultacji) 30 zł
Założenie lub wymiana cewnika pęcherzowego 130 zł

Gastroenterologia i endoskopia przewodu pokarmowego

Nazwa procedury medycznej Cena NFZ
Konsultacja 180 - 250 zł
Gastroskopia 450 zł
Kolonoskopia 700 zł +
Anoskopia 150 zł
Gastroskopia i kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym 1450 zł
Endoskopowa polipektomia - dodatkowo do kosztu badania                           400 zł +
Znieczulenie ogólne do badania/zabiegu endoskopowego 300 zł
Test ureazowy 40 zł +
Badanie histopatologiczne - His-Pat ( 1 wycinek) 40 zł +

Kardiologia

Nazwa procedury medycznej Cena NFZ
Konsultacja kardiologa 150 zł
Badanie EKG z opisem 50 zł
ECHO serca 150 zł
Próba wysiłkowa EKG 150 zł
Szybka diagnostyka serca (ECHO, ekg, próba wysiłkowa ekg, konsultacja kardiologa)  380 zł
Holter RR (ciśnieniowy) 130 zł
Holter EKG 160 zł
ECHO serca przezprzełykowe *
Badanie TK serca - calcium score + koronarografia 1100 zł
Badanie MR serca 1000 zł
Profilaktyka udaru mózgu (USG doppler, ECHO, ekg, konsultacja kardiologa) 440 zł
Bezpieczny Trening (ECHO, holter ekg, holter RR, próba wysiłkowa ekg, pakiet badań laboratoryjnych, konsultacja kardiologa)  599 zł

Choroby wewnętrzne

Nazwa procedury medycznej Cena NFZ
Konsultacja internistyczna 150 - 250 zł
Konsultacja diabetologiczna 150 zł
Konsultacja reumatologiczna 200 zł
Konsultacja endokrynologiczna 150 -180 zł
Konsultacja endokrynologiczna z USG tarczycy 300 zł
Konsultacja pulmonologiczna 150 zł
Spirometria 50 zł

Ginekologia i położnictwo

Nazwa procedury medycznej Cena NFZ
Konsultacja ginekologiczna - dr Kłyszejko 200 zł
Konsultacja ginekologiczna - pozostali lekarze 180 zł
Konsultacja ginekologiczna + USG - dr Kłyszejko 280 zł
Konsultacja ginekologiczna + USG - pozostali lekarze 260 zł
Konsultacja ginekologiczna w zespole zastoju żylnego miednicy  + USG doppler - duplex przezpochwowe 300 zł
Konsultacja ginekologiczna + cytologia - dr Kłyszejko 250 zł
Konsultacja ginekologiczna + cytologia - pozostali lekarze 250 zł
Konsultacja ginekologiczna + USG + cytologia - dr Kłyszejko 300 zł
Konsultacja ginekologiczna + USG + cytologia - pozostali lekarze 300 zł
Konsultacja ginekologiczna + USG + cytologia płynna - dr Kłyszejko 400 zł
Konsultacja ginekologiczna + USG + cytologia płynna - pozostali lekarze 380 zł
USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne 100 zł
USG ginekologiczne przezpochwowe 100 zł
USG scriningowe  ginekologiczne 100 zł
USG ocena cyklu 100 zł
USG doppler - duplex przezpochwowe 150 zł
Badania drożności jajowodów HyCoSy > 800 zł
Badanie nasienia - CASA 250 zł
Inseminacja 1600 zł
Labioplastyka w znieczuleniu ogólnym 4500 zł
Labioplastyka w znieczuleniu miejscowym 3000 zł
Laparoskopowe wyłuszczenie mięśniaków >5000 zł
Laserowe leczenie nietrzymania moczu metodą IncontiLase - pierwszy zabieg 1500 zł
Laserowe leczenie nietrzymania moczu metodą IncontiLase - kolejny zabieg 1000 zł
Laserowe leczenie nietrzymania moczu metodą IncontiLase - pakiet 3 zabiegów 2500 zł
Laserowe rewitalizacja pochwy metodą IntimaLase - pierwszy zabieg 1500 zł
Laserowe rewitalizacja pochwy metodą IntimaLase - kolejny zabieg 800 zł
Pakiet 3 zabiegów rewitalizacji pochwy metodą IntimaLase 2500 zł
Pobieranie materiałów do badań 0 zł
Badanie cytologiczne 50 zł
Badanie czystości pochwy 50 zł
Konsultacja - prowadzenie ciąży - dr Kłyszejko 300 zł
Konsultacja - prowadzenie ciąży - pozostali lekarze 280 zł
USG w 11-13 tygodniu ciąży > 200 zł
USG w 18-22 tygodniu ciąży > 200 zł
USG 3D/4D > 250 zł
Leczenie nadżerek metodą krioterapii 500 zł
Leczenie nadżerek metodą laseroterapii 500 zł
Założenie wkładki domacicznej niehormonalnej > 800 zł
Założenie wkładki domacicznej MIRENA > 1700 zł
Założenie implantu antykoncepcyjnego Implanon 1400 zł
Usunięcie wkładki domacicznej wraz z konsultacją 300 zł
Pobranie wycinków z szyjki lub sromu (znieczulenie miejscowe) 300 zł
Pobranie wycinków z szyjki lub sromu (znieczulenie ogólne) *
Biopsja kanału szyjki macicy *
Nacięcie ropnia gruczołu Bartholina *

Ortopedia

Nazwa procedury medycznej Cena NFZ
Konsultacja ortopedy 180 zł
Wizyta kontrolna (do 14 dni) po operacji wykonanej w Szpitalu Eskulap 0 zł
Leczenie czynnikami wzrostu z osocza bogatopłytkowego PRP 1000 zł
Blokada w miejscu bólu 100 zł
Iniekcja dostawowa Depomedrol 100 zł
Punkcja 100 zł
Badanie USG stawów 140 zł
Blokada lub punkcja pod kontrolą USG 240 zł
Nastawienie złamania małej kości w znieczuleniu miejscowym >400 zł
Szycie rany w znieczuleniu miejscowym >300 zł

Otolaryngologia

Nazwa procedury medycznej Cena NFZ
Konsultacja otolaryngologiczna 150 zł
Wizyta kontrolna (do 14 dni) po operacji wykonanej w Szpitalu Eskulap 0 zł +
Zabieg laserowego leczenia chrapania NIGHTLASE (seria 3 zabiegów) 1900 zł
Zabieg likwidujący chrapanie CELON 1600 zł
Przecięcie wędzidełka języka 600 zł
Wyłuszczenie kaszaka, włókniaka, tłuszczaka 1000 zł
Nastawienie nosa zamknięte 200 zł
Nacięcie krwiaków przegrody nosa 150 zł
Koagulacja naczyń przegrody nosa 100 zł
Tamponada przednia nosa 150 zł
Opatrunek uszny z lekiem 30 zł
Usunięcie ciała obcego z ucha/nosa/gardła 150 zł
Przedmuchiwanie trąbki słuchowej 40 zł
Paracenteza (przebicie błony bębenkowej) 150 zł
Nacięcie krwiaków małżowiny usznej 100 zł
Punkcja w tym m.in. zatoki szczękowej 200 zł
Płukanie zatok 50 zł

Urologia

Nazwa procedury medycznej Cena NFZ
Konsultacja urologiczna 200 - 280 zł
Konsultacja urologiczna z USG - dr Siekiera 400 zł
Konsultacja urologiczna z USG - pozostali lekarze 300 zł
Konsultacja urologiczna z 2xUSG 350 zł
Konsultacja urologiczna z 3xUSG 400 zł
USG urologiczne 100 zł
Założenie lub wymiana cewnika pęcherzowego 130 zł
Cystostomia - wymiana cewnika cystofix 350 zł

Dermatologia i medycyna estetyczna

Nazwa procedury medycznej Cena NFZ
konsultacja dermatologiaczna 180 zł
Nić DPO - 1 nić 90 zł
Peeleing medycz1 zabieg 250 - 300 zł
Fotoodmładzanie - twarz 450 zł
Fotoodmładzanie - szyja 450 zł
Fotoodmładzanie - dekolt 450 zł
Fotoodmładzanie - cellulit, rozstępy 450 - 600 zł
Laserowe zamykanie naczynek - pojedyncze naczynko 100 zł
Laserowe zamykanie naczynek - cała twarz 450 zł
Laserowe zamykanie naczynek - policzki 350 zł
Laserowe zamykanie naczynek - broda 200 zł
Laserowe zamykanie naczynek - nos 250 zł
Laserowe zamykanie naczynek - łydka >250 zł
Laserowe zamykanie naczynek - udo 350 zł
Laseroterapia naczyniaków i malformacji naczyniowych - cena zabiegu ustalana indywidualnie cena ustalana indywidualnie
Laserowe frakcyjne odmładzanie skóry, Peeling laserowy twarzy 800 zł
Laserowe frakcyjne odmładzanie skóry, Peeling laserowy dekoltu lub szyi 600 zł
Laserowe frakcyjne odmładzanie skóry, Peeling laserowy skóry np. dłoni (10x10cm) 250 zł
Fotoodmładzanie - poprawa kolorytu, napięcia i struktury skóry twarzy 300 zł
Fotoodmładzanie - poprawa kolorytu, napięcia i struktury skóry szyi lub dekoltu 250 zł
Fotoodmładzanie - poprawa kolorytu, napięcia i struktury skóry twarz + szyja 550 zł
Fotoodmładzanie - poprawa kolorytu, napięcia i struktury skóry twarz + szyja + dekolt 750 zł
Fotoodmładzanie - poprawa kolorytu, napięcia i struktury skóry przedramiona 350 zł
Fotoodmładzanie - poprawa kolorytu, napięcia i struktury skóry ramiona 350 zł
Fotoodmładzanie - poprawa kolorytu, napięcia i struktury skóry dłonie 500 zł
Fotoodmładzanie - poprawa kolorytu, napięcia i struktury skóry plecy 500 zł
Laserowe leczenie trądziku twarz 350 zł
Laserowe leczenie trądziku szyja 250 zł
Laserowe leczenie trądziku dekolt 250 zł
Laserowe leczenie trądziku plecy 450 zł
Laserowe usuwanie owłosienia - warga / broda / szyja / kark / dłonie / przedramiona / stopy  >150 zł
Laserowe usuwanie owłosienia - bikini podstawowe / linia biała / pośladki / brzuch >180 zł
Laserowe usuwanie owłosienia - pachy >250 zł
Laserowe usuwanie owłosienia - łydki >300 zł
Laserowe usuwanie owłosienia - bikini głębokie / uda >350 zł
Laserowe usuwanie owłosienia - plecy / tors >250 zł
Laserowe usuwanie rumienia naczyniowego (trądzik różowaty) - policzki 200 zł
Laserowe usuwanie rumienia naczyniowego (trądzik różowaty) - broda 150 zł
Laserowe usuwanie rumienia naczyniowego (trądzik różowaty) - nos 200 zł
Laserowe usuwanie rumienia naczyniowego (trądzik różowaty) - szyja 200 zł
Laserowe usuwanie rumienia naczyniowego (trądzik różowaty) - dekolt 350 zł
Laserowe usuwanie rumienia naczyniowego (trądzik różowaty) - cała twarz 400 zł
Laserowe usuwanie rumienia naczyniowego (trądzik różowaty) - cała twarz + szyja 500 zł
Laserowe usuwanie rumienia naczyniowego (trądzik różowaty) - cała twarz + szyja + dekolt 600 zł
Laserowe usuwanie rozstępów >400 zł
Laserowe usuwanie blizn pourazowych i pooperacyjnych >100 zł
Laserowe usuwanie blizn potrądzikowych - twarz >200 zł
Laserowe usuwanie blizn potrądzikowych - plecy / ramiona >250 zł
Laserowe leczenie grzybicy paznokci - 1 paznokieć 100 zł
Laserowe leczenie grzybicy paznokci - do 5 paznokci 250 zł
Laserowe leczenie grzybicy paznokci - do 10 paznokci 400 zł
Laserowe usuwanie łagodnych zmian skórnych - brodawka łojotokowa, kępki żółte, brodawki płaskie, wirusowe, rogowacenie słoneczne, włókniaki, naczyniaki, piegi starcze >150 zł

Inne specjalności

Nazwa procedury medycznej Cena NFZ
Konsultacja neurologiczna 170 - 200 zł
Konsultacja neurochirurgiczna 200 zł
Konsultacja neurologopedyczna 130 - 200 zł
Konsultacja psychologiczna 120 zł
Konsultacja dietetyczna 120 - 150 zł

Usługi pielęgniarskie

Nazwa procedury medycznej Cena NFZ
Pobranie krwi lub materiału do badania 0 zł +
Iniekcja domięśniowa /podskórna/śródskórna (bez ceny leku) 15 zł +
Iniekcja dożylna (bez ceny leku) 30 zł +
Dożylny wlew kroplowy 40 zł +
Pomiar poziomu cukru we krwi - glukometr paskowy 15 zł +
Zdjęcie szwów ( po konsultacji ) 40 zł +
Zmiana opatrunku dużego ( po konsultacji ) 30 zł +

REHABILITACJA

Rehabilitacja ambulatoryjna

Nazwa procedury medycznej Cena NFZ
Konsultacja fizjoterapeutyczna z terapią manualną + pakiet zabiegów fizykalnych 200 - 250 zł
Terapia manualna z użyciem m.in. metod narzędziowych (IASTM, pinoterapia, igłoterapia) + kinesiotaping 200 zł
Pakiet zabiegów fizykalnych 180 zł
Kriokomora - 1 sesja 50 zł
Kompleksowa badanie zapobiegające wadom postawy ciała 300 zł
Badanie stóp z indywidulanym dopasowaniem wkładek Sidas Podiatech 400 zł
Trening personalny świadomej pracy z ciałem z elementami Zogi ( 1 h ) 180 zł
Pakiet zabiegowy dla osób z problemem nietrzymania moczu 200 zł
Pakiet terapii przeciwobrzękowej 200 zł
Trening personalny świadomej pracy z ciałem 180 zł
Pakiet zabiegów antycelulitowych oraz poprawiających trofikę skóry *

INNE OPŁATY

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Nazwa procedury medycznej Cena NFZ
Duplikat z badania MR lub TK 2,18 zł
Koszt przygotowania kopii 1 strony dokumentacji 0,38 zł

Dobór i aplikacja wyrobów medycznych ( z kosztem wyrobu )

Nazwa procedury medycznej Cena NFZ
Aplikacja bandaża elastycznego 35 zł
Dobór i aplikacja pończochy kompresyjnej do zabiegu ambulatoryjnego 100 zł
Urządzenie do łatwego zakładania wyrobów uciskowych Doff n donner - zestaw zawierający stojak i gumową rolkę 355 zł
Urządzenie do łatwego zakładania wyrobów uciskowych Doff n donner - sama gumowa rolka 180 zł

Publikowane ceny nie stanowią oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Prezentowane ceny mogą ulec zmianie. 

Usługi medyczne wykonujemy odpłatnie oraz w ramach umów z NFZ i firmami ubezpieczeniowymi.
Szczegółowy zakres usług dostępnych w ramach pakietów medycznych dostępny jest przez infolinię państwa firmy ubezpieczeniowej. 

Cennik aktualizowany w dniu 11.06.2021 roku.

* cena ustalana indywidualnie

Szpital

Osielsko
ul. Koperkowa 2
eRejestracja
tel. 52 3265800

czynne w godz. 7  do 21

Centrum Medyczne

Bydgoszcz
ul. Cicha 41 
eRejestracja
tel. 52 3602355

czynne w godz. 10 do 18