Projekt UE – dotacja na kapitał obrotowy


ESKULAP BIS s.c. Ewa Molska Stanisław Molski zrealizowała projekt pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla ESKULAP BIS s.c. Ewa Molska Stanisław Molski” na podstawie umowy POIR.03.04.00-04-0191/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Celem projektu było wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: utrzymanie działalności przedsiębiorstwa.

Całkowita wartość projektu: 95 576,01 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 95 576,01 PLN

Okres realizacji 07.2020 – 09.2020