RTG

RTG to technika obrazowania tkanek wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie.

Badania rentgenowskie wykonujemy, za pomocą wielofunkcyjnego Aparatu Siemens MULTIX PRO ze statywem Vertix pro. Wyniki badań archiwizowane są w postaci cyfrowej.

Wyłącznie dla pacjentów naszej placówki wykonujemy następujące badania RTG:

  • kości i stawów
  • czaszki
  • klatki piersiowej
  • jamy brzusznej

Przeciwwskazania do badania RTG

U kobiet w okresie rozrodczym, najbezpieczniejszym okresem do wykonania badania ze względu na możliwe uszkodzenie płodu, jest 7 dni po rozpoczęciu krwawienia miesięcznego.

Jeśli jesteś w ciąży lub nie możesz tego wykluczyć, koniecznie poinformuj o tym lekarza lub technika elektroradiologii!

Ciąża – jest  przeciwwskazaniem do wykonania badania  RTG. Istnieją jednak przypadki, w których jest ono konieczne. Wtedy należy powiadomić personel medyczny o ciąży i wówczas zostaną podjęte specjalne środki ochrony radiologicznej, w celu zminimalizowania wpływu promieniowania na płód. Nasz personel podejmie niezbędne środki ochrony radiologicznej, aby zminimalizować wpływ promieniowania na płód.

Zbyt częste wykonywanie badania – promienie X, pomimo stosowania najwyższych środków ochronnych, są szkodliwe dla organizmu. W związku z tym należy ograniczyć liczbę badań do niezbędnego minimum.
Jeśli niedawno mieliśmy robione badanie RTG, koniecznie należy o tym poinformować personel medyczny.

Młody wiek – każdy organizm pochłania promienie rentgenowskie, jednak ryzyko rozwoju nowotworów spowodowanych promieniowaniem rentgenowskim jest tym większe, im młodszej osoby dotyczy.

Przygotowanie do badania

Przed badaniem należy zdjąć biżuterię, lub odzież, która może utrudnić wykonanie i ocenę badania

Przed badaniem RTG kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego należy:

  • W dniu poprzedzającym badanie, zastosować lekką dietę ( najlepiej spożywać pokarmy płynne bez błonnika )
  • W dniu badania stawić się na czczo

Jeśli masz problemy z zaparciami, poinformuj o tym swojego lekarza. Zaproponuje Ci on odpowiednią dietę lub środek przeczyszczający, które pozwolą na poprawę jakości wyniku prześwietlenia