Reklamacje i skargi

Co jest reklamacja ?

  1. Każdy Pacjent korzystający ze świadczeń w Szpital Eskulap w Osielsku przy ul. Koperkowej 2 lub w Centrum Medycznym w Bydgoszczy przy ul. Cichej 41, ma prawo złożyć reklamację.
  2. Za reklamację Szpital Eskulap uznaje każdą negatywną opinię, wyrażenie niezadowolenia lub oczekiwań innego przebiegu obsługi lub wykonywanego świadczenia. 

Regulamin składani ai rozpatrywania reklamacji

Tu zapoznasz się z regulaminem reklamacji.

Formularz składania reklamacji: