Reklamacje i skargi

Co jest reklamacja ?

  1. Każdy Pacjent korzystający ze świadczeń w Szpital Eskulap w Osielsku przy ul. Koperkowej 2 lub w Centrum Medycznym w Bydgoszczy przy ul. Cichej 41, ma prawo złożyć reklamację.
  2. Za reklamację Szpital Eskulap uznaje każdą negatywną opinię, wyrażenie niezadowolenia lub oczekiwań innego przebiegu obsługi lub wykonywanego świadczenia. 

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji

Tu zapoznasz się z regulaminem reklamacji.

Formularz składania reklamacji: