Projekt UE – Innowacyjna Gospodarka

Stworzenie innowacyjnego Centrum Leczenia Chorób Naczyń – Szpital Eskulap w Osielsku:

Projekt: Dotacje na Innowacje

 • Dywersyfikacja usług poprzez stworzenie Innowacyjnego Centrum Leczenia Chorób Naczyń
 • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – 4.
  Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
  Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
 • Wartość Projektu: 43 316517,00 zł
   – Udział Unii Europejskiej: 30 321 561,90 zł
   – procent dofinansowania 70%
   – Okres realizacji: 2010 – 2014

Cele Projektu

 • Bezpośrednim celem realizacji projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań w sektorze medycznym. Wprowadzone usługi polegają na niespotykanym dotąd kompleksowym postępowaniu w chorobach układu sercowo-naczyniowego, obejmującym edukacje i promocje zdrowia, profilaktykę, zaawansowaną diagnostykę, rehabilitację oraz leczenie oparte o techniki małoinwazyjne. W celu poprawy jakości świadczonych usług utworzono Centrum Badawczo Rozwojowe zajmujące się analizą osiąganych wyników i wprowadzania innowacyjnych metod leczenia.

Skutki Projektu

 • Nowe usługi świadczymy z wykorzystaniem innowacyjnych w skali światowej rozwiązań technologicznych diagnostyczno-leczniczych, przez zespół doskonale wykształconych, doświadczonych specjalistów w dziedzinach chirurgii naczyniowej, angiologii, kardiologii, anestezjologii i intensywnej terapii a także fizjoterapii i rehabilitacji a także innych specjalności medycznych.
 • W ramach projektu wybudowaliśmy i w pełni wyposażyliśmy nowoczesny obiekt szpitalny umożliwiający świadczenie kompleksowych usług. medycznych stwarzając warunki do  prowadzenia prac badawczo rozwojowych.
 • Wprowadzając nowe usługi w zakresie ochrony zdrowia w  w sposób istotny wpływamy na udoskonalanie świadczonych usług co przynosi pozytywne efekty społeczne.
 • Dzięki realizacji projektu pacjenci uzyskali możliwość dostępu do nowoczesnych sposobów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji charakteryzujących się większą precyzją i skutecznością a także mniejszą inwazyjnością, szybszą rekonwalescencją.