Lek. Łukasz Chrapkowski

Chrapkowski Łukasz psychiatra

psychiatra – rezydent

Doktor Chrapkowski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

Obecnie pracuje w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, gdzie odbywa szkolenie specjalizacyjne. Doktor Łukasz Chrapkowski zdobywa doświadczenie w pracy z seniorami w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Geriatrycznym Centrum Zdrowia Psychicznego „Łaźnia Miejska”. Warto również wspomnieć, iż doktor ukończył kurs doskonalący z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży.

Doktor Łukasz Chrapkowski zainteresował się psychiatrią od wczesnych lat studiów medycznych. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u młodzieży i dorosłych. Pomaga pacjentom z zaburzeniami otępiennymi, psychotycznymi i zaburzeniami nastroju. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, ustawicznie poszerza swoją wiedzę i nabywa nowe kompetencje.