Staż z chirurgii naczyniowej

Dziękujemy za zainteresowanie odbyciem stażu kierunkowego w zakresie chirurgii naczyniowej w Szpitalu Eskulap.

W dniu 30.06.2016 roku Oddział Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii Szpitala Eskulap w Osielsku uzyskał akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do prowadzenia stażu kierunkowego w zakresie chirurgii naczyniowej dla lekarzy specjalizujących się w innych specjalnościach medycznych.

Staż jest zgodny z programem specjalizacji w systemie modułowym i systemie dotychczasowym.

  • Osoby zainteresowane odbyciem stażu prosimy o przesłanie wniosku na adres: staz.naczyniowy@szpitaleskulap.pl
  • Prosimy o dołączenie pliku z CV (wraz z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych).
  • Decyzję o podpisaniu umowy na prowadzenie stażu specjalizacyjnego podejmuje dyrektor Szpitala Eskulap.

Wymagania:

  • ubezpieczenie NW,
  • ubezpieczenie OC
  • zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW B,
  • zaświadczenie lekarskie z Medycyny Pracy,
  • ochronne ubranie medyczne.