Dr n.med. Joanna Kłyszejko-Molska

Specjalista położnictwa i ginekologii

Od niemal 10 lat doktor Joanna Kłyszejko-Molska zajmuje się udzielaniem pomocy ginekologicznej ze szczególnym ukierunkowaniem na badania ultrasonograficzne, na które uzyskała certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Do jej specjalizacji należy także kolposkopia, którą wykonuje w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Eskulap.

Będąc ambitną osobą, systematycznie pogłębia wiedzę zawodową. Szczególnym jej zainteresowaniem jest praktyczne zastosowanie technik zachowania płodności u pacjentek onkologicznych, jak również wdrażanie małoinwazyjnych metod leczenia w ginekologii.

Joanna Kłyszejko-Molska chętnie dzieli się swoimi doświadczeniem i obserwacjami na łamach recenzowanych czasopism medycznych w kraju i za granicą.