Chirurgia naczyniowa – pierwszy rok z NFZ

nfz

Wraz z upływającymi wakacjami letnimi minął rok od podpisania umowy z NFZ na leczenie operacyjne w zakresie chirurgii naczyniowej. Był to rok pełen wyzwań, trudów ale i satysfakcji z możliwości wykorzystania przez nas wysokospecjalistycznego sprzętu do leczenia  pacjentów z chorobami tętnic i żył. 

udroznienie-miazdzycy--tetnic-konczyn-dolnych

Pracę w ramach NFZ w zakresie chirurgii naczyniowej rozpoczęliśmy 14 lipca 2014 roku w 3 osobowym składzie chirurgów naczyniowych dr hab. Stanisław Molski, dr med. Michał Molski, dr med. Michał Grzeszczak oraz lekarza w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyń lek. Jana Szczepańskego. W ostatnich dniach lipca 2015 roku do zespołu dołączyła lek. Katarzyna Piotrowska. Istotnym uzupełnieniem interdyscyplinarnego zespołu zostali kardiolodzy dr med. Arkadiusz Grubecki, lek. Anna Kaszewska oraz neurolog lek. Anna Walczak. Na uwagę zasługuje zaangażowanie zespołów pielęgniarskiego oraz sekretarek medycznych.
Pierwsze miesiące stawiały przed nami kolejne wyzwania, które dzięki pozytywnemu nastawieniu całego zespołu udało się po kolei rozwiązywać. Rok ten wniósł wiele zmian w funkcjonowaniu naszego Szpitala, przede wszystkim związanych z zapewnieniem kontynuacji leczenia, zaczynając od przygotowania pacjentów do zabiegów, pobytu w szpitalu oraz opieki pooperacyjnej. Biorąc pod uwagę skromne środki jakie otrzymaliśmy z NFZ na ten cel wywiązaliśmy się z tego zadania bardzo dobrze. Świadczą o tym najlepiej liczby:

Statystyka operacji wykonanych w Oddziale Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii za okres od lipcja 2014 r. do lipca 2015 r.:

187 pacjentów z powodu powikłań miażdżycy, w tym
       19 z powodu tętniaka aorty lub tętnic biodrowych
       113 z powodu miażdżycy tętnic kończyn dolnych
       55 z powodu miażdżycy tetnic domózgowych

Ostatni rok to również sukcesy odnoszone na co dzień jak i te o których będziemy pamiętać dłużej. Do najważniejszych wydażeń w tym okresie zaliczamy:

  • 18 października 2014 roku dr med. Michał Molski wykonał pierwsze w regionie zabiegi usuwania żylaków bez konieczności znieczulenia, metodą ablacji farmakomechanicznej CLARIVEN.
  • Październik 2014 lek. Jan Szczepański uzyskał specjalizację z chirurgii naczyniowej.
  • Grudzień 2014 r. uzyskanie przez Szpital Eskulap Akredytacji Ministra Zdrowia
  • Grudzień 2014 zajęcie przez Szpital Eskulap 4. w Regionie i 57. w Polsce miejsca w Ogólnopolskim Rankingu „Bezpieczny Szpital”.
  • 5 stycznia 2015 przeprowadzenia przez prof. Stanisława Molskiego pierwszej w regionie operacji tętniaka aorty z użyciem innowacyjnego stentgraftu Nellix.
  • Kwiecień 2015 roku tytuł doktora nauk medycznych otrzymała Marlena Karwacka, pielęgniarka epidemiologiczna Szpitala.
  • Czerwiec 2015 roku. dr hab.med. Stanisław Molski został powołany na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego ds. chirurgii ogólnej
  • Czerwiec 2015 roku Szpital otrzymał certyfikat „Szpital bez bólu”. 
  • Lipiec 2015 Stanisław Molski roku otrzymał od Prezydenta RP nominację profesorską.
  • Sierpień 2015 Do zespołu dołącza specjalista chirurgii ogólnej lek. Katarzyna Piotrowska

Zespół kierowany przez profesora Stanisława Molskiego stopniowo poszerza zakres zabiegów i operacji. Głównym ograniczeniami w dalszym rozwoju są tzw. limity świadczeń NFZ na leczenie szpitalne w chirurgii naczyniowej i ogólnej oraz brak umów z NFZ na zapewnienie pacjentom kompleksowej opieki szpitalnej w ramach oddziału Intensywnej Terapii, Kardiologii i Oddziału Udarowego. Sporym ograniczeniem kompleksowej opieki jest również brak umów z NFZ na badania Tomografii Komputerowej czy Rezonansu Magnetycznego oraz Poradni Kardiologicznej.