Wykonujemy zabiegi naczyniowe w ramach umowy z NFZ

W lipcu 2014 roku Szpital Eskulap Centrum Leczenia Chorób Serca i Naczyń w Osielsku podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Umożliwia ona wykonywanie pełnego spektrum zabiegów i operacji z zakresu chirurgii naczyniowej. Po 30 miesiącach oczekiwania, zespół chirurgów naczyniowych przystąpił do pracy i rozpoczął leczenie operacyjne i małoinwazyjne pacjentów z powikłaniami miażdżycy.

chirurgia-naczyniowa-bydgoszcz-nfz

Cieszymy się, że teraz możemy te usługi zaoferować szerszemu gronu pacjentów w ramach refundacji NFZ. Pewnym ograniczeniem jest wielkość kontraktu, pozwalająca na leczenie operacyjne kilkunastu pacjentów miesięcznie – mówi prof. Molski.

Zespół chirurgów naczyniowych kierowany przez profesora Stanisława Molskiego stopniowo poszerza zakres zabiegów i operacji. Wykonywane są zarówno klasyczne operacje, ale również małoinwazyjne zabiegi angioplastyki i implantacji stentów oraz skomplikowane operacje tętniaków aorty poprzez implantacje stentgraftu. 

Szpital Eskulap w 2012 roku jako pierwszy w Regionie i jeden z pierwszych w Polsce uruchomił dedykowaną chirurgii naczynowej hybrydową salę operacyjną wyposażoną w innowacyjny i unikalny w Polsce sprzęt do małoinwazyjnych zabiegów naczyń – żył i tętnic. Szpital Eskulap jest jednym z niewielu ośrodków w Polsce dysponujących salami hybrydowymi i innowacyjnym sprzętem medycznym umożliwiającym małoinwazyjne i bezpieczne leczenie pacjentów.

Pierwsza w ramach NFZ operacja udrożnienia tętnic kończyn dolnych

pierwsza operacja udrożnienia tętnic kończyn dolnych w ramach NFZ
Pierwsza refundowana przez NFZ operacja naczyniowa, odbyła się w Szpitalu Eskulap 23-07-2014 roku.

Do tej pory na takie zabiegi stać było niewielu pacjentów. Dnia 23 lipca 2014 roku na sali hybrydowej Nr 2 odbyły się dwa małoinwazyjne zabiegi naczyniowe refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. U pacjentów z niedokrwieniem kończyn wykonano zabiegi angioplastyki i stentowania zatkanych blaszką miażdżycową tętnic Zabiegi zakończyły się sukcesem, ukrwienie kończyn uległo poprawie a utrudnienia w chodzeniu ustąpiły. Następnego dnia obaj pacjentci wrócili do domu, na własnych nogach!  

Pierwsza operacja implantacji stentgraftu do tętniaka aorty brzusznej

pierwsza operacja tętniaka aotry brzusznej poprzez implantację stentgraftu w ramach fundusz zdrowia
Pierwsza implantacja stentgraftu z powodu tętniaka aorty odbyła się w Szpitalu Eskulap 13-08-2014 roku.

Na implantację stentgraftu za ponad 60.000 zł do tej pory nie zdecydował się ani jeden pacjent. Dzieki kontraktowi NFZ u pacjenta z dużym tętniakiem aorty z powodu podwyższonego ryzyka klasycznej operacji prof. Molski w asyście doktora Michała Molskiego wszczepił stentgraft aorty brzusznej. Zabieg się udał i wyeliminował zagrożenie pęknięcia tętniaka. Gorączka, która typowo występuje po tych zabiegach ustąpiła w 5. dobie po operacji i pacjent wrócił do domu, o własnych siłach!

Tego dnia historia zatoczyła koło. Przypomnieliśmy sobie rok 2003, kiedy to profesor Molski wykonał pierwsze w Regionie i jedne z pierwszych w Polsce operacje tętniaka aorty, niespotykaną w tamtych czasach nowoczesną metodą implantacji stentgraftów. Dziś ta operacja należy już do metod powszechnie stosowanych. Szpital Eskulap pod względem innowacji łamie kolejne bariery i dziś zabiegi tego typu możemy wykonywać na pierwszej w Regionie hybrydowej sali operacyjnej, dedykowanej tego typu skomplikowanym operacjom.

Pierwsza operacja pomostowania szyjno-podobojczykowego

pierwsza operacja pomostowania szyjno-podobojczykowego w ramach kasy chorych
Pierwsza operacja pomostowania szyjno-obojczykowego odbyła się w Szpitalu Eskulap dniu 28-08-2014 roku.

W dniu 28.08.2014 roku na sali hybrydowej Nr 2 u pacjentki z bardzo nasilonymi, uwapnionymi zmianami miażdżycowymi tętnicy podobojczykowej, które nie kwalifikowały się do leczenia metodą angioplastyki prof. Molski w asyście doktora Michała Grzeszczaka wykonał operację pomostowania szyjno-podobojczykowego. Operacja zakończyła się sukcesem i poprawą ukrwienia kończyny górnej. Pacjentka po 2 dniach, w dobrym stanie wróciła do domu.

Pierwsze w ramach NFZ operacje udrożnienia tętnic szyjnych 

pierwsze w ramach nfz operacje udrożnienia tętnic szyjnych
Pierwsze w ramach refundacji NFZ operacje tętnic szyjnych odbyły się w Szpitalu Eskulap 29-08-2014 roku.

Do tej pory tego typu zabiegi wykonywaliśmy jedynie odpłatnie. Tego dnia na sali hybrydowej Nr 2 u dwóch pacjentów ze zmianami miażdżycowymi prof. Molski i doktor Grzeszczak wykonali zabiegi chirurgicznego udrożnienia, tzw. endarterektomie. Obie operacje zakończyły się sukcesem i usunięciem grożących udarami blaszek miażdżycowych. Obaj pacjenci drugiego dnia po zabiegu samodzielnie wrócili do domu.


chirurgia naczyniowa diagnostyka dietetyka flebologia ginekologia innowacja intensywna terapia kardiologia konferencje i szkolenia miażdżyca tętnic kończyn neurochirurgia neurologia nfz owrzodzenia podróże profilaktyka rak prostaty rankingi i wyróżnienia rehabilitacja rozbudowa sport stopa cukrzycowa tętniak aorty tętniak aorty brzusznej tętniak bydgoszcz tętnice szyjne urologia zakrzepica zespół pozakrzepowy żylaki