Prof. Stanisław Molski odszedł na „wieczny dyżur”

24 lutego 2022 roku na „wieczny dyżur” odszedł Prof. dr hab.n.med. Stanisław Molski, współzałożyciel i wieloletni dyrektor Szpitala Eskulap.

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmieci założyciela i niestrudzonego organizatora Szpitala Eskulap – Centrum Leczenia Chorób Serca i Naczyń w Osielsku. W latach 1989 -2001 pełnił funkcję ordynatora a następnie 2001 – 2010 funkcję Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń CM UMK. W latach 2002 – 2011 pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii ogólnej.

Był nauczycielem wielu pokoleń lekarzy i pielęgniarek w liceum pielęgniarskim w Bydgoszczy, Akademii Medycznej w Bydgoszczy, Collegium Medicum UMK oraz w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Był współzałożycielem i wykładowcą Akademii Flebologii. W latach 2010-2012 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych.

Profesor Stanisław Molski był jednym z najwybitniejszych chirurgów naczyniowych w Polsce, niestrudzony, pełen pasji i nowatorskich pomysłów. Wykonał wiele pionierskich w regionie i w Polsce operacji:

  • w 1992r. przeszczep zastawek żylnych w leczeniu zespołu pozakrzepowego,
  • w 2003r. implantację stentgraftu z powodu tętnika aorty brzusznej,
  • w 2006r. klasyczną operację tętniaka piersiowo-brzusznego,
  • w 2007r. angioplastykę i stentowanie tętnic szyjnych,
  • w 2007r. laserową ablację żylaków,
  • w 2008r. hybrydową operację rozwarstwienia i tętniaków aorty piersiowo-brzusznej,
  • w 2010r. radiową ablację żylaków.

Był chirurgiem z krwi i kości, jednym z tych o jakich możemy przeczytać w książkach Jurgena Thorwalda. Oddany pacjentom, zawsze w fartuchu operacyjnym lub „w ołowiu”, ciągle pod telefonem udzielający porad pacjentom. O pacjentów walczył z chorobą do ostatnich sił, nie tracił nadziei i dawał ją im. Szpital był jego domem i życiem …

Miał żyłkę przedsiębiorcy, pod koniec lat 80 XX wieku był motorem jednej z pierwszych w Bydgoszczy spółdzielni lekarskich Eskulap. W latach 90 XX wieku współtworzył spółkę świadczącą nowatorskie jak na tamte czasy usługi jak USG doppler czy małoinwazyjne zabiegi chirurgiczne. W 2001 roku utworzył pierwsze w regionie Centrum Chirurgii Jednodniowej, które było inspiracją oraz poligonem doświadczalnym dla wielu bydgoskich lekarzy. To na bazie doświadczeń z Eskulapem powstały między innymi Oftalmika, Stadmedica czy Larmedica. Jego oczkiem w głowie było utworzenie Centrum Leczenia Chorób Serca i Naczyń – Szpitala Eskulap w Osielsku, placówki rozpoznawalnej w Polsce pod względem jakości i innowacyjności, znajdującej się na szczycie regionalnych i ogólnopolskich rankingów szpitali – to marzenie spełnił.

W tym roku Profesor obchodziłby 45-lecie działalności lekarskiej.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 5.03.2022r. o godz. 11 w Parafii rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Osielsku ul. Centralna 10.