Zapytania Ofertowe

1/2017/2.1POIR
Postępowanie dotyczące w/w zapytania ofertowego,ze względu na przekroczenie założonego budżetu, zostało zakończone bez wyboru wykonawcy.
W związku z powyższym postępowanie zostanie ponowione.

2/2017/2.1POIR
Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji (CO, CW, Kotłowni, Wod-Kan, Gaz, gazów medycznych) – w ramach przebudowy i rozbudowy Centrum Badawczo-Rozwojowego szpitala ESKULAP zostało anulowane ze względów proceduralnych.