Bezpieczny Szpital – to dla nas priorytet

bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent

Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent to hasło najlepiej oddaje cel programu akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości (CMJ) w jakim bierze udział Szpital Eskulap.

Celem udziału w projekcie jest podwyższenie poziomu zarządzania jakością w szpitalach oraz uzyskanie przez Szpital Eskulap akredytacji CMJ. Projekt obejmuje wsparcie szkoleniowo-konsultacyjne, tzw. coaching w zakresie standardów akredytacyjnych, które najtrudniej jest wdrożyć, dotyczących poprawy wyników działalności klinicznej i bezpieczeństwa opieki. Nasz personel bierze udział w szkoleniach w zakresie bezpieczeństwa pacjentów, identyfikacji i analizy zdarzeń niepożądanych, aspektów prawnych i komunikacji z pacjentem, gdy wystąpi zdarzenie niepożądane. Przy okazji popularyzujemy tematykę poprawy jakości i bezpieczeństwa pacjentów w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną.

24-03-2014 Warsztaty wprowadzające w Szpitalu Eskulap

Wykłady dla personelu Szpitala Eskulap z zakresu standardów CMJ  odbyły się w dniu 23-03-2014

Tego dnia w sali konferencyjnej zgromadziła się większość załogi Szpitala Eskulap aby wziąć udział w  wykładach dotyczących opieki medycznej zgodnej z zestawem standardów akredytacyjnych dla szpitali. Zakres wymagań nie byl dla nas zaskoczeniem, jednak wiele tematów wzbudziło żywą dyskusję z wykładowcami z Centrum Monitorowania Jakości. 

04-07-2014 Warsztaty z zakresu reanimacji i resuscytacji dla wszystkich pracowników Szpitala Eskulap

Warsztaty praktyczne z resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla całego personelu odbyły się w dniu 04-07-2014

Personel medyczny oraz personel niemedyczny brali udział w wygłoszonym przez doktora Aleksandra Hermelina wykładzie dotyczącym reanimacji w stanach zagrożenia życia. W drugiej, praktycznej części, warsztaty prowadziła pielęgniarka Bernadetę Birkholz. Każdy pracownik Szpitala Eskulap mógł przećwiczyć na manekinie zasady udzielania pierwszej pomocy. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Działanie 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
Poddziałanie 2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia.


chirurgia naczyniowa diagnostyka dietetyka flebologia ginekologia innowacja intensywna terapia kardiologia konferencje i szkolenia miażdżyca tętnic kończyn neurochirurgia neurologia nfz owrzodzenia podróże profilaktyka rak prostaty rankingi i wyróżnienia rehabilitacja rozbudowa sport stopa cukrzycowa tętniak aorty tętniak aorty brzusznej tętniak bydgoszcz tętnice szyjne urologia zakrzepica zespół pozakrzepowy żylaki