Świetne wyniki akredytacji CMJ

Otrzymaliśmy wyniki audytu akredytacyjnego CMJ. Na podstawie przeprowadzonej przez wizytatorów oceny uzyskaliśmy 86% możliwych punktów. Akredytacja została przyznana naszej placówce na kolejne 3 lata.

W dniach 8 do 10 września 2021 odbył się przegląd akredytacyjny Szpitala przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości. W trakcie wizytacji odbyła się ocena dostosowania placówki do standardów akredytacyjnych na podstawie obserwacji, przeglądu dokumentacji oraz wywiadów z personelem i pacjentami.

Do uzyskania akredytacji niezbędne jest spełnienie co najmniej 75% możliwej do uzyskania liczby punktów. Średni wynik osiągany przez polskie szpitale poddające się akredytacji CMJ to 81.4%. Łączna ocena spełnienia standardów w naszej placówce wyniosła 86%. Uzyskany wynik plasuje nas na 35 miejscu wśród 167 szpitali poddanych akredytacji. W Polsce funkcjonuje obecnie około 1000 placówek szpitalnych.

Akredytacja została przyznana naszej placówce na kolejne 3 lata. Akredytację CMJ po praz pierwszy otrzymaliśmy w 2014 roku.

akredytacja cmj

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez Ministra Zdrowia w 1994 roku, w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych świadczonych przez placówki polskiej opieki zdrowotnej. 

Więcej o CMJ i akredytacji szpitali:
https://www.cmj.org.pl/akredytacja/ranking.php