Dr n.med. Wiesława Windorbska

prof. Stanisław MolskiDr n.med. Wiesława Windorbska, specjalista radioterapii onkologicznej z ponad 35 letnim stażem pracy, jest organizatorem nowoczesnej radioterapii w Regionie Pomorza i Kujaw.  
Przez wiele lat pełniła funkcje kierownicze w tym Ordynatora Oddziału Radioterapii, Koordynatora Zakładu Teleradioterapii a także Dyrektora ds. Medycznych w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

 

 

Pani doktor Windorbska posiada 35-letnie doświadczenie w działalności profilaktycznej, kompleksowej diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu chorób nowotworowych. Znana jest z zaangażowania w pracę na rzecz jakości leczenia, bezpieczeństwa i edukacji pacjentów.
 

W obrębie zainteresowań doktor Windorbskiej są działania  zmierzające do poprawy bezpieczeństwa realizacji procesu planowania i napromieniania, kontroli jakości i wdrażania nowoczesnych technik napromieniania a także na rzecz poprawy jakości w medycynie, realizacji standardów leczenia i akredytacji.