Dr n.med. Lech Grzelak

lech-grzelak-neurochirurg-bydgoszcz-torunDr n.med. Lech Grzelak - neurochirurg

Specjalista neurochirurg, który pracę zawodową poświęcił małoinwazyjnym technikom operacji kręgosłupa. Poza pracą z pacjentami od wielu lat również przekazuje swoją wiedzę przyszłym lekarzom, oraz pielęgniarkom, jako wykładowca akademicki w Katedrze i Klinice Neurochirurgii CM UMK w Toruniu oraz na Wydziale Pielęgniarskim Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej we Włocławku. 

 

W 1994r ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku. Już cztery lata później uzyskał I stopień specjalizacji w dziedzinie Neurochirurgii. W 2003 roku uzyskał tytułu doktora nauk medycznych, a w 2004 II stopień specjalizacji w dziedzinie neurochirurgii. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Klinice Neurochirurgii Colegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu oraz pracując jako Koordynator Oddziału Neurochirurgii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu.

Może się poszczycić wieloma sukcesami zawodowymi. Największe związane są z chirurgią kręgosłupa, szczególnie w zakresie technik małoinwazyjnych. Jest specjalistą w chirurgii kręgosłupa wieku podeszłego oraz w schorzeniach onkologicznych.

Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa i sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Członkiem towarzystw międzynarodowych - AO Spine, EuroSpine. Autorem i współautorem 67 prac wygłaszanych i publikowanych w renomowanych czasopismach.

Czas wolny spędza z rodziną i na rekreacyjnym uprawianiu sportu.