eRejestracja wizyt NFZ

    Zgodnie z wymogami NFZ, od 1 stycznia 2015 r. każda osoba wpisana na listę oczekujących na podstawie skierowania musi dostarczyć oryginał skierowania w ciągu 14 dni. W przeciwnym przypadku zostanie ona skreślona z listy oczekujących. Skierowania można dostarczyć osobiście lub wysłać do:

  • Recepcji Szpitala Eskulap w Osielsku ul. Koperkowa 2
  • Recepcji Centrum Medycznego Eskulap w Bydgoszczy ul. Cicha 41